اخبار تکنولوزی: قیمت و شرایط فروش خودروهای کرمان موتور

اخبار تکنولوزی: قیمت و شرایط فروش خودروهای کرمان موتور

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت کرمان موتور شامل خانواده‌ی جک، لیفان و هیوندای در آذرماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش جک J5

جک جی۵
نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
جک J۵ دنده‌ای
۵۵٬۳۵۰٬۰۰۰ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
جک J5 اتوماتیک
۶۳٬۰۵۰٬۰۰۰ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۲۲، ۲۵ یا ۲۸ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه طی ۴ الی ۱۲ فقره چک – موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش جک S5

جک اس۵

جک S5، مشخصات فنی، قیمت و هرآنچه درباره آن باید بدانید
نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
جک S۵ دنده‌ای
۸۴٬۵۵۰٬۰۰۰ ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش تک ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان – مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۲٪ – موعد تحویل ۳ ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۳۲، ۳۶ یا ۴۰٬۵ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه و اقساط ماهیانه از ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان الی ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل یک‌ماهه

جک S5 اتوماتیک
۹۶٬۸۵۰٬۰۰۰ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش تک‌ ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان – مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۲٪ – موعد تحویل ۳ ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۲۵ میلیون تومان – مرحله دوم پرداخت ۲۰ میلیون تومان و مرحله سوم تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۲٪ – موعد تحویل ۳ ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۴۳٬۵، ۴۸٬۵ یا ۵۳٬۵ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه و اقساط ماهیانه از ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان الی ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش جک S3

جک اس۳نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
جک S3 اتوماتیک
۷۱٬۹۰۰٬۰۰۰ آغاز پیش‌فروش از ۲۷ تیر ۱۳۹۶ با پیش‌پرداخت ۳۵ میلیون تومان در مرحله اول و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۳ ماهه

قیمت و شرایط فروش لیفان ۸۲۰

لیفان ۸۲۰

لیفان ۸۲۰؛ مشخصات فنی، قیمت و هرآنچه درباره آن باید بدانیدنام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
لیفان ۸۲۰ اتوماتیک
۹۱٬۱۵۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان – مرحله دوم تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۵٪ – موعد تحویل ۳ ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۳۵، ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه و اقساط ماهیانه از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان الی ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش لیفان X50

لیفان ایکس ۵۰
نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
لیفان X۵۰ دنده‌ای
۴۹٬۰۵۰٬۰۰۰

لیفان X۵۰ اتوماتیک ۵۶٬۰۵۰٬۰۰۰

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان – مرحله دوم تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۰٪ – موعد تحویل ۳ ماهه

قیمت و شرایط فروش لیفان X60

لیفان ایکس ۶۰
نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
لیفان X۶۰ دنده‌ای
۶۱٬۴۶۰٬۰۰۰

لیفان X۶۰ اتوماتیک ۶۸٬۲۵۰٬۰۰۰ ۶۸٬۲۵۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۱۹، ۲۵ یا ۳۲ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه و اقساط ماهیانه از ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان الی ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش هیوندای i10

هیوندای آی۱۰نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
هیوندای i۱۰
۷۲٬۰۵۰٬۰۰۰ ۷۰٬۵۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۲۵ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۳٪ 

فروش اعتباری با پیش‌پرداخت ۲۵ یا ۳۵ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه – مبلغ اقساط از ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان الی ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل یک‌ماهه

قیمت و شرایط فروش هیوندای i20

هیوندای آی ۲۰نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
هیوندای i۲۰
۸۷٬۰۵۰٬۰۰۰ ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۱٪ 

پیش‌فروش سه ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۲۰ میلیون تومان – پرداخت ۲۰ میلیون تومان در مرحله دوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۰٪ 

پیش‌فروش چهار ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۱۵ میلیون تومان – پرداخت ۱۵ میلیون تومان در مرحله دوم – پرداخت ۱۰ میلیون تومان در مرحله سوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۱۹٪

قیمت و شرایط فروش هیوندای سانتافه

هیوندای سانتافهنام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
هیوندای سانتافه
۲۶۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۲٪ 

پیش‌فروش سه ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان – پرداخت ۵۰ میلیون تومان در مرحله دوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۲٪

پیش‌فروش چهار ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان – پرداخت ۲۵ میلیون تومان در مرحله دوم – پرداخت ۲۵ میلیون تومان در مرحله سوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۱۸٪

قیمت و شرایط فروش هیوندای توسان

هیوندای توسان

هیوندای توسان ۲۰۱۷؛ کراس اوور جذاب و محبوب بازار ایراننام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
هیوندای توسان
۱۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ ۱۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۹۰ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۲٪ 

پیش‌فروش سه ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۴۵ میلیون تومان – پرداخت ۴۵ میلیون تومان در مرحله دوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۰٪ 

پیش‌فروش چهار ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان – پرداخت ۳۰ میلیون تومان در مرحله دوم – پرداخت ۳۰ میلیون تومان در مرحله سوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۱۸٪ 

قیمت و شرایط فروش هیوندای سوناتا

هیوندای سوناتانام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
هیوندای سوناتا
۲۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل یک‌ماهه

پیش‌فروش دو ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۹۰ میلیون تومان و تکمیل وجه در مرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۲٪ 

پیش‌فروش سه ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۵۰ میلیون تومان – پرداخت ۴۰ میلیون تومان در مرحله دوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۲۰٪ 

پیش‌فروش چهار ودیعه‌ای با پیش‌پرداخت ۳۰ میلیون تومان – پرداخت ۳۰ میلیون تومان در مرحله دوم – پرداخت ۳۰ میلیون تومان در مرحله سوم و تکمیل وجه همزمان با صدور دعوت‌نامه – سود مشارکت ۱۸٪ 

قیمت و شرایط فروش هیوندای النترا

هیوندای النترانام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
هیوندای النترا
به‌زودی

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۹۶

پیشنهاد ویژه :   دفاعی ، امنیتی: حقایق در جبهه نهفته است