تفریحی و گردشگری: پنجمین نشست اصفهان شناسی از نگاهی دیگر در خانۀ صفوی

تفریحی و گردشگری: پنجمین نشست اصفهان شناسی از نگاهی دیگر در خانۀ صفوی

پارسا، «اصفهان شناسی از نگاهی دیگر» مجموعه نشست هایی است که با موضوع اصفهان شناسی از جنبه های مختلف و با هدف آشنایی با شهر اصفهان در زمینه های تاریخی، جغرافیایی، معماری، نقاشی، عکاسی و مواردی دیگر ازسوی موسسه فرهنگی ایوان برگزار می شود.

نشست نخست تاریخ اصفهان با عنوان «اصفهان شناسی از نگاهی دیگر» با حضور «مهدی کیوان»، نشست دوم با حضور «علی خدایی» و با تمرکز بر روایت های کتاب «نزدیک داستان»، نشست سوم با حضور «سید محمد بهشتی» و نشست چهارم با حضور «سیدمحسن حبیبی» برگزار شده و نشست پنجم اصفهان شناسی از نگاهی دیگر، با حضور «وحید قاسمی» و با موضوع «خوانش اصفهان» در خانۀ صفوی برگزار می شود.

این نشست در روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ در خانه آفرینش صفوی، واقع در خیابان خاقانی، حد فاصل خیابان خواجه پطروس و خیابان وحید، جنب کوچه ۳۱ برگزار می شود.

علاقمندان برای ثبت نام در این نشست می توانند به نشانی اینترنتی bazartche.ir/event/ivan مراجعه کنند و یا با شماره ۰۹۱۳۳۱۸۹۷۱۹ تماس بگیرند.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: ۲۰ جمله‌ای که هرگز از افراد موفق نمی‌شنوید