پارسا نیوز: احیای بناهای تاریخی، عامل اثربخش در زنده نگه‌داشتن بافت‌های قدیمی


رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان تأکید کرد


رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان تأکید کرد که اقدامات صندوق احیای بناهای تاریخی بسیار خوب است و احیای اماکن تاریخی، به‌عنوان عامل اثر‌بخش در ارتقای فرهنگ و اقتصاد، می‌تواند بافت‌های تاریخی را زنده نگه دارد.

احیای بناهای تاریخی، عامل اثربخش در زنده نگه‌داشتن بافت‌های قدیمی

به‌گزارش پارسا، مهدی جعفر‌پیشه رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان، دیروز ۹ خرداد ۹۶، در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی صابتا، گفت: «از حدود دو دهه قبل بافت‌های قدیمی شهر‌ها روبه‌فراموشی گذاشته و محله‌ها و شهر‌های جدید سر برآورده‌اند و درحالی‌که میلیارد‌ها ریال برای پروژه‌‌های جدید شهرسازی هزینه شده، بافت‌های تاریخی نیازمند دیدگاه اثر‌بخش هستند.»

او افزود: «بافت‌های تاریخی بخش مهمی از شهر‌ها هستند که از فرهنگ خاصی در حوزه شهرنشینی تبعیت می‌کنند. باید به‌طور خاص به این بافت‌ها توجه نشان داد؛ می‌توان با اقداماتی نظیر احیای بناهای تاریخی، بافت‌های یاد‌شده را مرمت و بهسازی کرد.»

جعفر‌پیشه، با اشاره به اقدامات مثبت صندوق احیای بناهای تاریخی، بیان کرد: «امروزه در بسیاری از بافت‌ها خانه‌های قدیمی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درحال تبدیل شدن به اماکن پذیرایی و اقامتی زیبا هستند که این روند سرعت بیشتری به جذب گردشگر بخشیده است.»

او با تأکید بر نقش احیای بافت‌های یادشده در پویایی جامعه، به‌ویژه در شهرهایی نظیر اصفهان، تصریح کرد: «برای توسعه این حوزه باید مباحث از شعارزدگی خارج شوند و به‌سوی عملیاتی شدن بروند که در این میان باید یک همکاری جدی میان بدنه‌های مؤثر در این امر انجام گیرد.»

پیشنهاد ویژه :   تفریحی و گردشگری: یک مافیای بزرگ در حوزه کتاب‌های درسی/کشور ما به تئوریسن‌های فرهنگی نیاز دارد