پارسا نیوز: اخوان: شجاع با ما قرارداد دارد و می‌ماند » اصفهان امروز

پارسا نیوز: اخوان: شجاع با ما قرارداد دارد و می‌ماند » اصفهان امروز

اخوان: شجاع با ما قرارداد دارد و می‌ماند پارسا نیوز: اخوان: شجاع با ما قرارداد دارد و می‌ماند » اصفهان امروز پارسا نیوز: اخوان: شجاع با ما قرارداد دارد و می‌ماند » اصفهان امروز 1484073146_1484065628_1482682829_photo_2016-12-25_19-46-39 1484073146 1484065628 1482682829 photo 2016 12 25 19 46 39

تکذیب مذاکره خلیل‌زاده با پرسپولیس پیرامون تهران

پارسا نیوز: اخوان: شجاع با ما قرارداد دارد و می‌ماند » اصفهان امروز پارسا نیوز: اخوان: شجاع با ما قرارداد دارد و می‌ماند » اصفهان امروز 1484073146_1484065628_1482682829_photo_2016-12-25_19-46-39 1484073146 1484065628 1482682829 photo 2016 12 25 19 46 39

سرپرست تیم سپاهان اصفهان شایعه حضور شجاع‌ خلیل‌زاده پیرامون تهران برای مذاکره با پرسپولیس را تکذیب کرد.

از ظهر امروز اخباری پیرامون فضای پذیرفتنیی پیرامون حال انتشار است که حکایت از پیرامونیافت رضایت‌نامه بوسیله شجاع خلیل‌زاده از سپاهانی‌ها و سفر این بازیکن به تهران برای مذاکره با پرسپولیس دارد. این پیرامون حالی است که مدیران سپاهان و خلیل‌زاده از آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
 مهدی اخوان، سرپرست تیم سپاهان پیرامون این باره به “ورزش سه” می‌گوید: «خلیل زاده اکنون پیرامون اصفهان است و پیرامون تمرینات تیم ما حضور دارد. متاسفانه پیرامون روزهای گذشته شایعات زیادی پیرامون این بازیکن ایجاد شده که صحت ندارد. خلیل‌زاده بازیکن تیم ما است و با ما قرارداد دارد. ما هم به او نیاز داریم و به کارش را پیرامون سپاهان ادامه می‌دهد.»

B

C

D

‘);
$(‘.demo2’).TrackpadScrollEmulator(‘recalculate’);
});
$(‘.toggle-width’).on(‘click’, function(e){
e.preventDefault();
if ($(‘.demo2’).width() === 600) {
$(‘.demo2’).width(500);
} else {
$(‘.demo2’).width(600);
}
$(‘.demo2’).TrackpadScrollEmulator(‘recalculate’);
});
});