پارسا نیوز: بزرگترین برند اصفهان استفاده از ۷۰ گونه گیاهی مقاوم به شرایط کم آبی است

پارسا نیوز: بزرگترین برند اصفهان استفاده از ۷۰ گونه گیاهی مقاوم به شرایط کم آبی است

به گزارش پارسا،  سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان با هدف ایجاد و توسعه کمی و کیفی فضای سبز پایدار و متنوع در سال ۱۳۶۶ تأسیس و به منظور بهینه کردن امور، تصمیمات و برنامه های متخذه با بکارگیری و استخدام کارشناسان متعدد در زمینههای تخصصی مهندسی کشاورزی و سایر تخصص های مرتبط فعالیت خود را آغاز کرد. 

این سازمان با ایجاد واحدها و مدیریتهای فضای سبز در سطح مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان و تصدی این مجموعه ها بوسیله متخصصان امر همراه با آموزش پرسنل مربوطه مبادرت به احداث و نگهداری عرصه های فضای سبز مختلف تحت عنوان پارک شهری، پارک محلی، کمربند سبز اصفهان، باغ گلها و بسیاری از طرح های دیگر در زمینه توسعه و نظارت عالی بر نگهداری فضای سبز، توسعه و تجهیز شبکه های آبیاری تحت فشار، تولید گونه های گیاهی زینتی جهت کاشت در سطح فضای سبز، ساماندهی انهار منشعب از زاینده رود، طرح و برنامه ریزی، طراحی فضای سبز، آموزش و تحقیقات، کلینیک گیاهپزشکی و آب و خاک همت گمارده و توانسته است فضای سبز شهر اصفهان را از نظر کمی و کیفی به طور محسوسی ارتقاء دهد.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان علیرغم وجود محدودیت های اقلیمی و فیزیکی مصمم است تا براساس رسالت، اهداف و استراتژی تعریف شده خود محیطی متنوع همراه با شاخص های کیفی و کمی جهت استفاده مردم اعم از شهروند و غیره در فصول مختلف مهیا کرده و بر روند توسعه شهری در ابعاد صنعتی و شهرسازی و عمرانی تاثیرگذار باشد.

همچنین با توجه به اهمیت تحقیقات و آموزش به عنوان یک امر زیربنائی و الزامی جهت توسعه در محورهای مختلف شهری و به منظور شناخت کلیه عوامل اعم از محدودیت ها و قابلیت ها، سازمان پارکها و فضای سبز از ابتدای سال ۱۳۸۰ وظایف و اهداف خود را بر پایه نظارت و تحقیقات تسری بخشیده و در حال اماده تجربیات عظیم خود را در زمینه های تحقیقاتی و نظارتی استفاده و استانداردهای لازم را جهت نگه داشتن و نگهداری و توسعه فضای سبز اعمال می نماید.

به منظور آگاهی هر چه بیشتر از اقدامات این سازمان، گفتگویی را با ” احمد سلیمانی پور- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان” انجام داده ایم که مشروح آن از نظرتان می گذرد:

حال فضای سبز اصفهان با وجود کم آبی ها چطور است؟

با شرایط کم آبی و اقلیمی حادث شده در شهر اصفهان، توانسته ایم سبزینگی فضای سبز شهرمان را با همت و پیگیری های شهردار اصفهان نگه داشتن کنیم.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: امنیت، پایه و اساس تولید و اشتغال است - پارسا | پایگاه خبری

کم آبی تاثیرات زیادی داشته تا جایی که کم آبیاری ها درختان شهر را دچار ضعف کرده و ضعف درختان هم باعث طغیان آفت ها شده است.

با استفاده بهینه از سموم که تاثیرات مؤثری داشت، آفات را کنترل کردیم و با زدن چال کودهای مختلف در عمق یک متر و نیم توانستیم با استفاده از مواد جاذب و مالچ ها هم صرفه جویی در مصرف آب داشته باشیم و هم نهال های موجود را نگه داشتن کنیم.

کاشت و داشت درختان با چه روش هایی انجام می شود؟

مسأله مهم در شرایط کم آبی تبدیل الگوهای کشت بوده است.

در ایستگاه های تحقیقاتی این سازمان فعالیت های اساسی بر روی گونه های مختلف با نیاز آبی کم انجام شده است به طوری که گونه هایی که با نیاز آبی اندک می تواند سبزینگی و ماندگاری داشته باشد را از منابع طبیعی محدوده استان اصفهان و دیگر استان های همجوار آورده و در این ایستگاه ها کاشت و نگهداری کردیم تا از میان آنها گونه های مناسب با شرایط و اقلیم شهر اصفهان شناسایی شوند. از بین ۲۷۰  گونه مختلف مقاوم به شرایط کم آبی، ۷۰ گونه با شرایط اقلیمی اصفهان سازگار بود.

بزرگترین برند اصفهان در این سالها استفاده از ۷۰ گونه گیاهی مقاوم به شرایط کم آبی بوده است که در عین سبزینگی، یک پنجم آب مورد نیاز برای آبیاری دیگر گیاهان را نیاز دارند.

علت اینکه ما ورود پیدا کردیم این است که بخش خصوصی ریسک پذیر نیست، شهرداری هزینه ای انجام می دهد گیاهان و گونه های مقاوم به شرایط کم آبی را شناسایی و به تولید کنندگان معرفی می کند تا آنها با زکاوت و کاردانی که دارند، برای تولید این گونه ها اقدام کنند. البته برای تولید انبوه این گیاهان در آینده برنامه های زیادی در نظر داریم.

مدیریت در تاسیسات فضای سبز از دیگر اقدامات این سازمان به شمار می رود به طوری که در شهر اصفهان۲۵۰۰ هکتار آبیاری تحت فشار برای استفاده موثر از آب انجام می شود.

در شهر اصفهان ۶۰۰ هکتار چمن وجود دارد که در بعضی ازنقاطی که آبیاری برای ما مقدورنیست، چمن آنها حذف شدند زیرا سفره آب های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است.

پیشنهاد ویژه :   اخبار اصفهان: از گذر فرهنگی شهر تا اقتصاد هنر

در کنار این اقدامات، چمن های مقاوم به کم آبی را شناسایی و  کاشت کردیم. سعی کردیم در حاشیه اتوبان ها از چمن استفاده نکنیم و به جای آن از درخت و درختچه ها کاشت کنیم که با نیاز آبی کم، زیبایی و سبزینگی دارند.

منابع آبی موجود برای آبیاری فضای سبز در چه وضعیتی قرار دارد؟

ما به این نتیجه رسیده ایم که شهروندان از آب های مناسب استفاده مجدد داشته باشند؛ گاهی شهروندان برای شستن سبزیجات یا درحمام تا گرم شدن آب با هدرروی آب مواجه هستند، در این راستا پیشنهادی که سازمان پارکها داد استفاده از آب های خاکستری برای آبیاری باغچه منازل بود که با استقبال شهروندان مواجه شد.

در مجموع مدیران شهر و شهروندان باید توجه کنند از آب های خاکستری استفاده کنند تا این سرمایه به هدر نرود.

با تلاش مدیریت شهری موفق شدیم تصفیه خانه پساب سپاهانشهر را احداث کنیم و حداقل برای ۷۰ لیتر آب که می تواند در عرصه های جنوبی شهرکه معمولاً دو میلیون متر مکعب کمبود آب دارد، استفاده شود. برای شمال شهر اصفهان نیز تصفیه خانه پساب شمال تعبیه شده است.

در حال اماده سرانه فضای سبز  شهر اصفهان چقدر است؟

اکنون سرانه فضای سبز ۲۵.۸ مترمربع است، البته بر اساس محاسبات استاندارد جهانی سرانه فضای سبز ۱۶ مترمربع، از نظر سازمان ملل سرانه فضای سبز حدود ۲۵ مترمربع و مسکن و شهرسازی این سرانه را  ۱۰ تا ۱۵ مترمربع مشخص کرده است.

آنچه که بر روی سرانه اثر می گذارد و سرانه فضای سبز را تعیین می کند، نرخ رشد ساکنان منطقه، وضعیت آب و خاک و همچنین کیفیت عرصه های موجود و آلاینده هاست.

طبق آخرین تحقیقات علمی صورت گرفته، شهر اصفهان به لحاظ صنعتی بودن و داشتن شرایط بیابان زایی، رقمی که دانشگاه های ما برای تعیین سرانه فضای سبز برآورد کرده، حدود ۴۹ مترمربع است که شهر اصفهان تا رسیدن به این سرانه فاصله دارد.

در سال گذشته چه پروژه هایی بوسیله این سازمان اجرا شده است؟

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان سازمانی تخصصی است و بیشتر فعالیت های آن به صورت کاربردی و نظارتی می باشد و برخی پروژه ها که در مناطق مختلف شهرداری اتفاق می افتد با توجه به وضعیتی که در استراتژی سازمان پیش بینی شده، مطرح می شود.

در واقع ما سازمانی استراتژی محور هستیم و با برنامه هایی که از قبل پیش بینی شده، پروژه ها در مناطق مختلف شهرداری اصفهان تعریف می شود.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: باید با تمام قوا با مواد مخدر مبارزه نماییم و هدفی جز اینکه اعتیاد و مواد مخدر را در استان و کشور خود ریشه کن کنیم ، نداریم

در حال اماده با توجه به بحران کم آبی و محدودیت هایی که به همراه دارد، پروژه ها به سمت وسوی تأمین، انتقال و توزیع و مصرف آب بوده است.

یکی از مواردی که می توان گفت مدیریت شهرداری اصفهان اقبال نشان داده و با پشتیبانی های شهردار اصفهان مواجه شده،   تأمین آب و پروژه های بزرگ انتقال آب است که ۶۰ درصد پروژه ها و تأمین اعتبارات را شامل می شود.

ساماندهی، احداث و نگهداری فضای سبز از دیگر اقدامات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان بوده است، ما با حدود ۳۰ عرصه مختلف فضای سبز که در شهر اصفهان تقسیم شده، تعداد ۲۹ پیمانکارِ نگهداری داریم که شامل نگهداری و ساماندهی پارکها می شود.

از مجموع ۶۲۷ پروژه ای که سال گذشته در دستور کار داشتیم ۲۳۰ پروژه نگهداری و ساماندهی بعضی از پارکها و حدود ۳۸۲ پروژه برای تأمین، انتقال، توزیع و مدیریت مصرف آب بودند.

چرا در اکثر مواقع آب از وسطه بلوار خیابانها به داخل خیابانها سرازیر می شود؟

نکته قابل توجهی که باید به اطلاع شهروندان برسانم اینکه علت روان آب هایی که در بعضی از خیابان های شهر مشاهده می شود، فقط به خاطر هدر رفت آب نیست بلکه گاهی این آب ها از زیر جداول به سمت خیابان سرازیر می شود که بخشهای عمرانی مناطق برای اصلاح آنها اقدام می کنند و هزینه آنها به عنوان پروژه مطرح می شود.

در طرح تفصیلی سرانه فضای سبز هر منطقه شهرداری اصفهان تعیین شده و نقشه راه ما است، از این رو تملک عرصه هایی که مشخص شده انجام و به فضای سبز و پارکها تبدیل می شود.

همیاران سبز چه فعالیتی در شهر دارند؟

برای اینکه مردم کار ما را نظارت کنند و محاسن و معایب را انتقال دهند سعی کردیم  برای بعضی از شهروندان که در رشته های مرتبط با کشاورزی درس خوانده اند و البته کلاس های افتخاری فضای سبز را گذرانده اند و شناخت کافی از فضای سبز و نحوه نگهداری از آنها را می دانند، کارت هایی تحت عنوان “همیاران افتخاری سبز” صادر کنیم.

در حال اماده ۷۰ نفر از خانم ها و آقایان در باشگاه همیاران سبز عضو هستند که مباحث مختلف در مناطق را انعکاس می دهند و ما هر فصل با آنها جلسه داریم.