پارسا نیوز : تدوین ۱۳ جلد کتب استانداردسازی بیمارستان‌ها

پارسا نیوز : تدوین ۱۳ جلد کتب استانداردسازی بیمارستان‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، گفت: تاکنون ۱۳ جلد کتاب در باره قالب مجموعه کتب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن” در باره بخش‌های مختلف در بارهمانی و بیمارستانی به چاپ رسیده است.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدعلی صدر بارهالسادات در باره خصوص تدوین کتاب هایی برای استانداردسازی بیمارستان های کشور گفت: با عنایت به اینکه وزارت بهداشت مرجع پاسخگویی به نیازهای استاندارد در باره حوزه سلامت است و در باره راستای ایفای نقش حاکمیتی خود همواره در باره صدد آن است تا با حفظ و رعایت استانداردهای معتبر بین المللی به بومی سازی الگوهای ساخت و ساز فضاهای فیزیکی در باره زمینه‌های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزات پزشکی فضاهای حوزه سلامت دست پیدا کند. به طوریکه برای رعایت اصول و مبانی فنی و مهندسی براساس استانداردهای معتبر بین‌المللی در باره فضاهای حوزه سلامت، در باره سال های اخیر اقدامات سنگین و مستمری در باره خصوص تدوین استانداردها انجام شده است.

صدر بارهالسادات به تدوین ۱۳ جلد کتاب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن” اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۳ جلد؛ بخش بستری داخلی و جراحی عمومی، بخش ICU (مراقبت های ویژه)، بخش CCU (مراقبت های ویژه قلب)، بخش PCCU (بخش مراقبت های ماز قلب)، بخش زایمان، بخش اورژانس، بخش مراقبت های ویژه نوزادان NICU، بخش اعمال جراحی، بخش استریل مرکزی، استانداردها و الزامات عمومی، ضوابط و معیارهای انتخاب سامانه های متحرک در بارهمانی اضطراری، آزمایشگاه های تشخیص طبی و مدیریت نگهداشت منابع فیزیکی فضاهای در بارهمانی در باره قالب مجموعه کتب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن” در باره بخش‌های مذکور به چاپ رسیده و به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مشاورین و دیگر ارگان‌های ناظر مرتبط ارسال شده است.

پیشنهاد ویژه :   اخبار ویژه: ۱۲۰ هزار کارورز آماده جذب شدند

وی در باره خصوص اهداف تدوین این مجموعه کتاب ها، اظهار کرد: تدوین سرانه‌های متناسب با ظرفیت، شرایط و فرایندهای در بارهمانی، آموزشی و …، صرفه جویی و بهینه سازی هزینه ها در باره مرحله اجرا و بهره برداری از طریق استاندارسازی طراحی فضاها و سیستم‌های تاسیساتی در باره فضاهای حوزه سلامت و بهره‌مندی بیشتر از فضا و ارتقاء بازده، دسترسی به مرجع قابل استناد برای طراحان و معماران بیمارستان ساز، مشاورین و طراحان تاسیسات مکانیکی، برق و تجهیزات جهت طراحی صحیح و اصولی، تهیه چک لیست‌های فضاهای فیزیکی برای ارگان‌های ناظر و مسئول ساخت و ساز این فضاها از جمله اهداف تدوین این کتب هستند.

صدر بارهالسادات در باره ادامه به تدوین برخی کتب دیگر اشاره کرد و افزود: همچنین کتبی برای استانداردهای فضاهای آموزشی و کمک آموزشی در باره دست تدوین است. این فضاها شامل دانشکده‌های دندانپزشکی، پزشکی، بهداشت، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، ضوابط خوابگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و سلف سرویس و راهنمای طراحی سایت‌ها و پردیس‌های دانشگاهی است.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز : برگزاری ویژه برنامه‌های هفته بزرگداشت حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)

وی افزود: هم اکنون اولین جلد از مجموعه کتب “استاندارد برنامه ریزی و طراحی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی” با عنوان “دانشکده دندانپزشکی” به چاپ رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری مابقی کتب فوق الذکر چاپ شود و در باره اختیار دانشگاه‌ها، ارگان‌های ناظر و دیگرمتقاضیان قرار گیرد.

بنابر اظهارنامه روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در بارهمان و آموزش پزشکی، وی در باره خصوص اقدامات انجام شده جهت تکارزو استانداردهای مورد نیاز عنوان کرد: به منظور استمرار، تکارزو و به روزرسانی استانداردهای فضاهای حوزه سلامت، لیست استانداردهای مورد نیاز در باره بازه زمانی پنج ساله آتی تهیه و ضمن مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده با موسسه ملی تحقیقات سلامت؛ مقدمات مرتبط با انجام پروژه‌های سنگیند(شامل انجام فراخوان و انتخاب مشاورین ذیصلاح و …) براساس اولویت اظهارنامه شده و در باره دست انجام است.

انتهای پیام