پارسا نیوز: تشریح برنامه های اقتصاد مقاومتی سال ۹۶

پارسا نیوز: تشریح برنامه های اقتصاد مقاومتی سال ۹۶در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی صورت پذیرفت: تشریح برنامه های اقتصاد مقاومتی سال ۹۶سیاسی
در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی صورت پذیرفت: تشریح برنامه های اقتصاد مقاومتی سال 96

  بزرگنمایی:

پارسا- دکتر رسول زرگرپور در جلسه ی ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان با تشریح
سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت: برنامه ی اقتصاد
مقاومتی شامل سه برنامه ی دو ساله، پنج ساله و افق چشم انداز است که در حال
موجود برنامه ی دوساله در حال اجرا است.

استانداراصفهان تصریح کرد: برای
سال جاری، بسته های پنج گانه رونق تولید و اشتغال ، بسته ی توسعه ی اشتغال
پایدار و ماده ی ۲۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی در نظر گرفته شده است و در کنار طرح ها و برنامه های ملی، اولویت
های اقتصاد مقاومتی استان هم در نظر گرفته می شود.

وی با تشریح اینکه در
راستای این برنامه ها ، ۹۵ پروژه ی مربوط به ۱۹ دستگاه ملی بواسطه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ابلاغ شده است، افزود: باید در اسرع وقت برش
استانی این پروژه ها احصا و برنامه ریزی و زمانبندی برای اجرا داشته باشیم و
سپس برای تکمیل تا پایان سال گزارش گیری نماییم.

رسول زرگرپور با اشاره
به بسته های پنج گانه ی رونق تولید و اشتغال، افزود: پس از فرمایشات مقام
معظم رهبری در آغاز سال جدید، رئیس جمهور ۵ محور اساسی را برای اجرایی شدن
فرمایشات ایشان به معاون اول و فرمانده ی اقتصاد مقاومتی ابلاغ نمودند و
در این مدت این ۵ محور اساسی که در رابطه با اشتغال و تولید می باشد به ۲۰۲
مصوبه تبدیل شده است.

زرگرپور با اشاره به اینکه این مصوبات به استان
ها ابلاغ شده است، گفت: برخی از مصوبات بعد ملی دارد و در سطح ملی پیگیری
می شود و بخشی نیز بعد استانی دارد که در استان ها پیگیری خواهد شد.

وی
با بیان اینکه بسته ارتقا توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه، جذب، توسعه
و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی(توسعه ی صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند
واردات) و بسته ی اشتغال و توانمند سازی نیروی کار از جمله موارد بسته ها ی
پنج گانه ی رونق تولید و اشتغال بشمار می رود، یادآور شد: این موضوع پس از
فرمایشات مقام معظم رهبری به برنامه های اقتصاد مقاومتی اضافه شده و
پیگیری خواهد شد.

وی به بسته ی توسعه اشتغال پایدار نیز اشاره کرد و
افزود: اجرای این دستور العمل در کارگروه اشتغال استان پیگیری می شود و
برای اجرای این طرح ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ی ملی در نظر گرفته
شده که به زودی سهم استانها ابلاغ خواهد شد.

استانداراصفهان به ماده ی
۲۷ برنامه ی توسعه اشاره کرد و افزود: در این ماده به توسعه ی مناطق محروم
و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی اشاره دارد و بر همین اساس دولت موظف
است بمنظور تحقق سیاست های ملی برنامه اقتصاد مقاومتی شناسایی و بهره
برداری از ظرفیت های موجود روستایی و تقویت اقتصاد روستایی را مد نظر قرار
دهد.

مدیرارشد استان اظهارداشت: ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان باید
یک برنامه ی منسجم را برای توسعه ی روستاها پیش بینی و از منابع مختلف و
اعتباری که در نظر گرفته شده برای توسعه ی روستاهای استان استفاده نماید.

وی
با بیان اینکه سهم استان ها به زودی مشخص می شود، اظهارداشت: احتمال می
رود که هرسال باید بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ روستا را تحت پوشش ماده ی ۲۷ قرار دهیم.

رسول
زرگرپور با بیان اینکه دو پروژه ی اقتصاد مقاومتی نیز در استان طرح ریزی
شده است، تشریح کرد: یکی از این پروژه ها در رابطه با ایجاد گفتمان اقتصاد
مقاومتی است که مسئولیت کل آن بر عهده ی صدا و سیما خواهد بود و همچنین
اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد منسجم خصوصی، مردمی کردن اقتصاد مقاومتی را
بر عهده خواهد داشت و این دو موضوع می تواند در بستر سازی اجرای کامل
اقتصاد مقاومتی بسیار موثر و مفید باشد.

زرگرپور برآسیب شناسی در خصوص
عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشته تاکید کرد و افزود: باید
نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.

زرگرپور با بیان اینکه برنامه های
اقتصاد مقاومتی سال ۹۵ در سه محور پیگیری گردید، اظهارداشت: بسته ی حمایت
از واحدهای کوچک و متوسط به اجرا در آمد که استان اصفهان بهترین عملکرد را
در کشور داشت.

استانداراصفهان با بیان اینکه پروژه های دستگاه ها نیز به
خوبی به انجام رسید، اظهارداشت: استان در واگذاری پروژه های نیمه تمام به
بخش خصوصی نتوانست به خوبی عمل نماید و از حدود ۸۰۰ پروژه حدود ۲۸ پروژه
واگذار شده که عمدتا در حوزه ی ورزش و آموزش و پرورش بود و باید امسال این
عملکرد جبران شود.


پیشنهاد ویژه :   اخبار اصفهان: چرا به حمل و نقل هوشمند نیاز داریم؟