پارسا نیوز : توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تا ۱۰ خردادماه

پارسا نیوز : توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تا ۱۰ خردادماه

به گزارش پارسا، سازمان هواشناسی کشور توصیه‌های هواشناسی کشاورزی را تا ۱۰ خردادماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح زیر ارائه کرد:

استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

اطمینان از استحکام گلخانه ها و تاسیسات و عدم آبیاری سنگین  باغات و استفاده از قیم با توجه به پیش بینی وزش باد

تغذیه بهینه در نهالستان ها

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاههای پرورش قارچ

تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب باوضعیت خاک و شرایط دمایی خاک

مبارزه با نسل اول کرم سیب، کرم خوشه خوار انگور و تریپس باغ های انگوردر ساعات ابتدایی روز

مبارزه با کنه گالی در باغات آلو و مبارزه با لب شتری در باغات هلو در ساعات ابتدایی روز

مبارزه با انواع بیماری شانک، شته سبز و سفیدک سطحی در باغات میوه در ساعات ابتدایی روز

مبارزه با پوسیدگی ریشه در مزارع پیاز در ساعات ابتدایی روز

سم پاشی خزانه ها جهت مبارزه با شپره مینوز گوجه فرنگی

مبارزه با شپشک واوی در باغات سیب

ردیابی شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه ها و خزانه ها

انجام عمل پیوند در باغ های زیتون در ساعات پایانی و خنک روز

محلول پاشی صبگاهی ویا عصرها با محلولهای پتاس بالا و در صورت امکان با آب فروان در باغات

زراعی:

انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت های بهاره ازجمله چغندر قند، پیاز و سیب زمینی و ذرت

انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی ترجیحا بعد از ظهر

مصرف کود سرک در زراعت های بهاره

ادامه عملیات خاک ورزی و آماده سازی بستر و کاشت ذرت

مبارزه با کک در مزارع چغندر قند در ساعات پایانی و خنک روز

دام داری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری ها وگاوداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندو ها  در مقابل وزش باد

استان اردبیل:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وقوع بارش پراکنده در شمال استان  

تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دما 

تسریع جهت تلقیح بیشتر با استفاده از زنبور عسل در باغات بارده با توجه شرایط مساعد جوی

پایش باغات در خصوص بیماری ها و آفات

زراعی:

پایش در مزارع غلات در خصوص بیماری های قارچی از جمله زنگ زرد، فوزاریوم و پاخوره

مصرف کود های ازته در مزارع کلزا و غلات به صورت سرک

تسریع کاشت زراعت  های بهاره  از جمله ذرت واریته های میان رس

دام داری:

تنظیم دمای  مرغداری ها و  دامداری ها و انبار ها به دلیل نوسانات دما 

زنبورداری:

انتقال کندوها به نواحی اطراف مزارع و باغات

شیلات:

تنظیم جیره غذائی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

دوغ آب زدن پوشش سقف سالن ها و گلخانه ها جهت کاهش اثرات افزایش دما

مبارزه با شته ها و گرده خوارها در باغات در ساعات خنک روز

مبارزه مکانیکی با علف های هرز مزارع نخود بهاره و پاییزه

مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان

مبارزه با شپشک واوی در باغات سیب در ساعات خنک روز

کاربرد تجهیزات غیرشیمیایی درمقابله با خوشه خوار انگور و دانه خوار سیب

پایش مزارع چغندرقند از نظر کک چغندرقند وکرم طوقه پایش

زراعی:

درصورت وجود منابع آب، انجام آبیاری تکمیلی در مزارع گندم

مبارزه با پوره سن گندم در مزارعی که تراکم آفت به حد نصاب مبارزه رسیده است

ردیابی بیماری زنگ زرد گندم و در صورت لزوم مبارزه با آن

کولتیواتور زنی بین ردیف های چغندرقند به منظورمبارزه با علف های هرز

شروع کشت ذرت دانه ای و علوفه ای با استفاده از ارقام مناسب بویژه رقم های میان و زودرس

دام داری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل نوسانات دما

زنبورداری:

محافظت از کندو ها   به وسیله روش های مرسوم و بازبینی کندو ها  در ساعات گرم روز

انتقال کندوها به نواحی اطراف باغات

شیلات:

مدیریت جیره غذایی بوسیله مزرعه داران و تنظیم و پاکسازی آب ورودی مزارع پرورش ماهی در شیلات

استان مازندران:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به خصوص در ساعات پایانی روز

محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان در ساعات خنک روز از روز سه شنبه به بعد

کنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه‌ها

کنترل شیمیایی آفات و بیماری‌های مزارع پیاز، کنترل شیمیایی بیماری ها و شته در درختان سیاه‌ریشه، کنترل شته‌ و کنه قرمز مرکبات از روز سه شنبه به بعد

کنترل مکانیکی علف‌های هرز مزارع پیاز 

کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری‌های سبزیجات از روز سه شنبه به بعد

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز : کنفرانس هشتم تامین مالی چه دستاوردهایی داشت؟

زراعی:

تسریع در عملیات نشاء کاری خصوصاً در مناطق شرقی استان

برداشت مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا، سیرسبز و سایر سبزیجات

کاشت ذرت، سورگوم، یونجه، پنبه و نشاء صیفی‌جات (خیار، گوجه فرنگی، هندوانه، بادمجان و … )

محلول پاشی و پخش کودسرک در مزارع دیرکاشت گندم از روز سه شنبه به بعد

برداشت کلزا از روز سه شنبه به بعد

کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع آماده نشاء برنج از روز سه شنبه به بعد

دامداری:

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز

کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز                                                                                        

شیلات:

کاهش کوددهی در استخرهای گرم آبی با توجه به گرم شدن هوا

کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

استان گیلان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی تا روز سه شنبه  

تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دمایی و وزش باد گرم

کنترل شیمیایی بیماری ها و شته در درختان سیاه‌ریشه درصورت ضرورت با نظر کارشناس از روز سه شنبه به بعد

مبارزه علیه پسیل زیتون در ساعات خنک و ابتدایی روز  و از روز سه شنبه به بعد

زراعی:

شالیکاران در هنگام انجام عملیات آماده سازی اراضی خود کودهای پایه شامل کود های فسفاته و سولفات پتاسیم را استفاده نمایند.

استفاده از کودهای سرک اوره و پتاس در اراضی شالیکاری پیش نشا که به مرحله پنجه دهی و وجین رسیده اند قبل از عملیات وجین

زارعین در مزارع شالیکاری باقیمانده نسبت به تسریع عملیات نشاکاری اقدام نمایند.

خزانه هایی که در آنها نشاها آماده انتقال به زمین اصلی می باشند نسبت به جمع کردن تدریجی پوشش های پلاستیکی اقدام نمایند.

نگه داشتن نباتات:

شالیکاران در مصرف مقدار، زمان و نحوه استفاده از علف کش ها جهت کنترل علف های هرز مزارع برنج دقت نمایند.

خودداری از سم پاشی در ساعات گرم روز به منظور جلوگیری از سوختگی برگ ها با توجه به وزش باد گرم

دام و طیور:

تنظیم دمای  مرغداری ها و  دامداری ها و انبار ها با توجه به وزش باد گرم

زنبورداری:

محافظت از کندوها با توجه به وزش باد گرم

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

نوغان داری:

با توجه به نزدیکی به زمان تفریخ تخم نوغان هایی که در روزهای اول دریافت گردیده نسبت، به تعویض رنگ آنها دقت نموده و و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۰ درصد قرار دهند.

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در  انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل  وزش باد شدید تا روز سه شنبه

محکم کردن قیم نهال های جوان و محافظت از گلخانه ها با توجه به وزش باد شدید  تا روز سه شنبه

کشاورزان سیب زمینی کار نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام و از کودهای ریز مغذی جهت محلول پاشی بغیر از روز دوشنبه  استفاده نمایند.

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در باغات و مزراع با مشورت کارشناسان کشاورزی به دلیل اوج فعالیت حشرات مفید و زنبورهای عسل(بغیر از روز دوشنبه)

به دلیل جلوگیری از تنش خشکی نسبت به آبیاری سبک در صبح زود و هنگام عصر اقدام شود.

زراعی: 

مزارع تکثیر بذر گندم و جو منطقه آق قلا، گمیشان و انبارالوم نسبت به مخلوط کشی اقدام و به یکنواختی مزرعه دقت فرمایند.

ضدعفونی بذور با سموم توصیه شده قبل از کاشت پنبه

با توجه به افزایش دما زمان برداشت کلزا به صبح و عصر موکول  و روز دوشنبه برداشت انجام نشود

بدلیل وزش باد در روز دوشنبه جهت انجام مبارزه بیولوژیک و توزیع تریکوکارت در مزارع از روز سه شنبه اقدام شود.

مبارزه با علفهای هرز انگل (گل جالیز) در مزارع کلزا پس از برداشت با روشهای توصیه شده واز روز سه شنبه به بعد

دام و طیور:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و مراقبت از دامداری ها و مرغداری ها

زنبورداری:

استقرار تعداد دو کندو زنبور عسل در هکتار جهت افزایش عملکرد در واحد سطح در مزارع کلزا 

شیلات:

غذادهی و مدیریت تغذیه در بخش سرد آبی و میگو با توجه به افزایش دما

با توجه به وزش باد شدید در روز دوشنبه نسبت به بازدید و مهار لنگرهای قفسهای مستقر در دریا احتمام شود.

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به پیش بینی وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما تا پایان هفته  

تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهال های گوجه فرنگی با توجه به روند افزایش دما تا پایان هفته 

کنترل شته ها در باغات با سموم مناسب در ساعات  خنک و آرام روز

مبارزه با علف های هرز آفات و شته در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات  خنک و آرام روز

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز : داستان مزد «از سیر تا پیاز»

زراعی:

مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم، جو و کلزا در ساعات آرام روز

مراقبت و کنترل در مزارع غلات جهت بیماری زنگ گندم با توجه به افزایش دما در روزهای آتی

کشت محصولات بهاره و مبارزه با سن مادر در ساعات ابتدایی در ساعات  آرام روز

مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا در ساعات آرام روز

کاشت ذرت واریته های میان و زود رس

دام داری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و مراقبت از دامداری ها و مرغداری ها

ایجاد سیستم مه پاش در گاو داری ها در ساعات گرم روز

زنبورداری:

تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبور عسل و محافظت از کندو ها با توجه به نوسانات دمایی

انتقال کندوها به حاشیه باغات و مزارع 

استان های اصفهان و یزد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

اطمینان از استحکام گلخانه ها و تاسیسات

استفاده از مالچ وترکیبات آلی درباغات باتوجه به روند افزایش دما جهت کاهش مصرف آب

مبارزه با علف های هرز باغات در ساعات آرام روز 

تنظیم دور آبیاری در باغاتی که به پایان مرحله گلدهی رسیده اند با توجه به افزایش وابسته دما

محلول پاشی در باغات پسته در ساعات اولیه و آرام روز

خودداری از انجام پیوند در ساعات گرم روز

زراعی:

آماده سازی زمین محصولات تابستانه (آفتابگردان –پنبه –ذرت-سورگوم)  و کاشت واریته های زودرس ذرت

مبارزه شیمیایی با شته مومی کلزا در ساعات میانی و آرام روز

مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم، جو و کلزا در ساعات ابتدایی و آرام روز  

مبارزه با سن مادر در مزارع گندم و جو  در ساعات اولیه و آرام روز 

کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی

دام داری:

خودداری از ورود دام به مراتع ییلاقی به دلیل کمبود بارش های بهاره و عدم آمادگی پوشش گیاهی

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

پشم چینی گوسفندان در مناطق گرمسیر

زنبورداری:

تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبور عسل و محافظت از کندو ها با توجه به نوسانات دمایی

ایجاد سایه بان بر روی کندو ها

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد شدید

اطمینان از استحکام گلخانه ها و تاسیسات و عدم آبیاری سنگین  باغات و استفاده از قیم با توجه به پیش بینی وزش باد

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ بدلیل نوسانات دمایی

محلول پاشی صبگاهی ویا عصرها با محلولهای پتاس بالا و در صورت امکان با آب فروان در باغات

زراعی:

آماده سازی زمین برای کشت پیاز، حبوبات، آفتابگردان و محصولات بهاره با توجه به مساعد بودن شرایط

تسریع در انجام عملیات کشت چغندر قند بهاره

پخش کود سرک در مزارع کلزا وگندم  در صورت گاو رو برودن زمین و و در صورت نیاز همراه با آبیاری

مبارزه با شته مومی کلزا در صورت نیاز در ساعات ابتدایی و آرام روز

پایش زنگ در مزارع غلات با توجه به روند افزایش دما و رطوبت وابسته

تنظیم نازل های آبیاری بارانی در روز های دارای وزش باد بر اساس سرعت وزش باد

کاشت ذرت رقم های متوسط و زودرس

دام داری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

پشم چینی دام ها با توجه به روند افزایش دما

زنبورداری:

محافظت از کندو ها با توجه به بارش های بهاری و وزش باد به خصوص در روز پنج شنبه در استان خراسان شمالی به دلیل وزش باد شدید

تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبور عسل

استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

با توجه به مرحله رشد میوه خرما و گرمی هوا دوره آبیاری به صورت منظم صورت گیرد.

محلول پاشی با کودهای ماکرو و میکرو جهت افزایش عملکرد محصول مرکبات و انبه در ساعات آرام روز

درنخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره خرما اقدام شود.

آبیاری منظم باغات با توجه به گرم شدن هوا

باتوجه به گرما در روز آبیاری در عصر و شب صورت گیرد.

عدم انجام عملیات پیوند در باغ ها به دلیل گرمای هوا

کنترل دمای انبارهای محصولات انباری (سیب زمینی، پیازو… و.) و نهاده های کشاورزی

تنظیم دور آبیاری محصولات ودرختان زینتی براساس روند افزایش دما

دقت در انجام عملیات سمپاشی مزارع و باغ ها به دلیل اوج فعالیت حشرات مفید و زنبورهای عسل

محلول پاشی با کودهای میکرو در باغ های پسته

برداشت گل محمدی در اوایل صبح و در اسرع وقت نسبت به فرآوری(خشک کردن و عرق گیری) اقدام گردد.

مبارزه با شپشک ها  در ساعات خنک روز

استفاده از سولفات پتاسیم در مرحله حجیم شدن میوه در محصولات جالیزی و باغات جهت تامین پتاسیم و افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و عوامل خسارت زا

پیشنهاد ویژه :   سیاسی: همه چیز درباره شاهزاده جنجالی انگلیس

زراعی:

برداشت گندم، جو، کلزا و زیره در ساعات خنک

کشت دوم پنبه بلافاصله پس از برداشت گندم و جو به منظور استفاده حداکثری از رطوبت زمین با توجه به افزایش دما در خراسان جنوبی

رعایت دقیق زمان برداشت مزارع گندم، جو و کلزا به منظور جلوگیری از تلفات احتمالی

پایش مزارع پنبه در راستای جلوگیری از خسارت تریپس در مزارع استان خراسان جنوبی

باتوجه به حساسیت مراحل رویشی گیاهان و وزش باد، آبیاری کم حجم مزارع کشت های پاییزه(گندم، جو، کلزا، گلرنگ) جهت جلوگیری ازورس مزارع و همراه باکوددهی نوبت اول سرک

مقدمات آماده سازی زمین محصولات تابستانه (آفتابگردان –پنبه –ذرت-سورگوم)

سم پاشی مزارع گندم در اسرع وقت با توجه به فرا رسیدن زمان مبارزه با پوره سن غلات

دام داری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش دمای هوا

پشم چینی دام ها با توجه به افزایش دمای هوا

برقراری سیستم مه پاش در گاو داری ها در ساعات میانی روز

زنبورداری:

جابجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان

محافظت از کندوها به دلیل افزایش دمای هوا

تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبور عسل

شیلات:

باتوجه به افزایش دمای هوا به بالای ۴۰ درجه تغذیه محدود شود.

فعالیت های صیادی در بنادر شرقی استان سیستان و بلوچستان با عنایت به مواج بودن دریا با احتیاط صورت گیرد.

استان های پارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

انجام عملیات محلول پاشی در ساعات خنک و آرام روز به دلیل افزایش وابسته دمای هوا

استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی

آبیاری باغ ها به دلیل افزایش وابسته دمای هوا

محلول پاشی صبگاهی ویا عصرها با محلولهای پتاس بالا و در صورت امکان با آب فروان در باغات

آبیاری درختان گردو و سیب با دور آبیاری مناسب به دلیل گرم شدن هوا و رشد سریع درختان

مبارزه با کنه گرد آلود خرما در استان هرمزگان

استفاده از کود های ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات

تنظیم قره چکان ها در باغات بدلیل روند افزایش دما

بازبینی  و تمیز نمودن قطره چکان ها

آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت باد های گرم و سوزان و آفتاب سو ختگی

استفاده از کود های پتاسه برای افزایش عملکرد محصولات باغی (انبه، مرکبات، نخیلات)

استفاده از پوشش خوشه خرما در استان هرمزگان

کاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف های هرز باغات توجه به روند افزایش دما

تنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد در ساعات پایانی روز

زراعی:

آبیاری مزرارع با توجه به افزایش دما و وزش باد و احتمال ایجاد گرم باد و بادزدگی محصولات

برداشت مزارع یونجه، گندم و جو

کاشت ذرت رقم زودرس و متوسط رس

دادن کود سرک و کودهای ریز مغذی در مزارع کلزا وگندم

عملیات پایش زنگ در مزارع غلات با توجه به روند افزایش دما

برداشت کلزا، گندم، حبوبات، جو، و سورگوم علوفه ای

دام داران و عشایر:

تهویه و تنظیم  مناسب دمای مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش وابسته دمای هوا

پشم چینی در دام ها با توجه به افزایش وابسته دمای هوا

زنبورداری:

تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبور عسل

کندو گذاری در مزراع کلزا که در مرحله گلدهی هستند جهت عملکرد بهتر

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز بویژه روز سه شنبه

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ  با توجه به روند افزایش دما

اطمینان از استحکام گلخانه ها و تاسیسات و عدم آبیاری سنگین  باغات و استفاده از قیم با توجه به پیش بینی وزش باد

کاهش دور آبیاری باغات با توجه به روند افزایش دما

زراعی:

استفاده از ارقام میان رس و زودرس ذرت جهت کاشت

خودداری از آتش زدن کاه و کلش باقی مانده از برداشت گندم و جو

تنظیم آبیاری مزارع سبزی و صیفی  با توجه به روند افزایش دما

استفاده از پوشش پلاستکی یا فضای مسقف جهت جلوگیری از خسارت به گندم های سیلو شده به وسیله باد

برداشت سریع محصولات غلات باقی مانده در ساعات خنک روز

تنظیم آبیاری بارانی بر اساس سرعت وزش باد

مبارزه با مینوز در مزارع گوجه فرنگی درساعات خنک روز

 زنبورداری:

محافظت از کندوها به دلیل افزایش دما

انتقال کندوهای عسل به مناطق خنک و احداث سایبان   

تامین آب  بهداشتی جهت کندوهای زنبورهای عسل

دام داری و مرغداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها  بدلیل گرد و خاک

پشم چینی در دام های سبک انجام شود.