پارسا نیوز : جریمه ۳۰۰ میلیاردی کمیته‌امداد بوسیله صندوق بیمه روستاییان و عشایر/صندوق به تعهداتش عمل نکرد

پارسا نیوز : جریمه ۳۰۰ میلیاردی کمیته‌امداد بوسیله صندوق بیمه روستاییان و عشایر/صندوق به تعهداتش عمل نکرد

مدیرکل اداره بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد با بیان اینکه صندوق بیمه روستاییان و عشایر از سال ۸۹ تاکنون به تعهدات بیمه‌ای خود در برابر این نهاد عمل نکرده است، گفت: این در حالیست که این صندوق بیمه‌ای حق بیمه را از کمیته امداد دریافت می‌کرد اما با بهانه وقفه بیمه‌ای از سال ۸۹ تا کنون تعهدات خود را عملیاتی نکرده و حتی جریمه ۳۰۰ میلیارد تومانی هم برای کمیته امداد در نظر گرفته است.

به گزارش پارسا، جعفر رحیمی در نشست خبری که امروز در کمیته امداد برگزار شد ضمن اشاره به مشکل کمیته امداد با صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: صندوق بیمه عشایر و روستاییان از سال ۸۴ – ۸۵ با مصوبه مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد و در سال ۸۶ با همکاری وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه طی تفاهم‌نامه‌ای با کمیته امداد متعهد شد تا سقف ۱۴۰ هزار نفر از زنان روستایی و عشایر تحت پوشش این نهاد حمایتی را مورد پشتیبانی‌های بیمه‌ای خود قرار دهد.

وی افزود: براساس این تفاهم‌نامه یک سوم این حق بیمه را کمیته امداد پرداخت می‌کرد که این مبلغ از محل اعتبارات دولتی به صورت سالانه به این نهاد حمایتی پرداخت و امداد نیز آن را به صندوق بیمه‌ عشایر و روستاییان واریز می‌کرد. این در حالی است که دوسوم دیگر این حق بیمه نیز مستقیما بوسیله دولت پرداخت می‌شد تا به موجب آن تا سقف ۱۴۰ هزار نفر از مددجویان عشایر و روستایی کمیته امداد حداقل حقوق و مزایا را از این صندوق بیمه‌ای دریافت کنند.

مدیرکل اداره بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد تصریح کرد: در ابتدای آن تفاهم‌نامه قید شده بود که زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر را به صندوق بیمه مذکور معرفی کنیم که در سال ۸۶ این معرفی صورت گرفت اما به علت آنکه تعداد آنها بسیار کم بود، مردان روستایی هم به آن اضافه شدند، این در حالی است که باز هم تعداد آنها به ۱۴۰ هزار نفر نرسید.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز : وضعیت جسمانی آیت‌الله حسن صانعی مساعد است

رحیمی با بیان اینکه بر اساس قانون، صندوق بیمه روستاییان و عشایر نمی‌تواند افراد شهری را تحت پوشش خود بگیرد و حتی در صورت اینکه آنان را بیمه کند هم، زمانیکه موعد پرداخت حقوق و مستمری آنها فرا برسد این صندوق در مقابل آنها هیچ تعهدی ندارد گفت: اما به علت مشکلاتی که وجود داشت افراد شهری نیز بوسیله کمیته امداد بنابر مکاتبات و درخواست این صندوق به آنها معرفی شدند.

وی افزود: پرداخت حق بیمه‌ها از اواسط سال ۸۹ تا ۹۱ دچار وقفه شد زیرا دولت به علت کمبود بودجه هیچ پولی به ما پرداخت نکرد و به طور کلی اعتبارات ما در این خصوص قطع شد و کمیته امداد دیگر قادر به پرداخت حق بیمه مددجویان خود نبود.

مدیرکل اداره بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد ادامه داد: با این حال مجددا از سال ۹۳ و ۹۴ پرداخت حق بیمه‌ها برای ۱۴۰ هزار نفر به صندوق بیمه روستاییان و عشایر واریز شد.

رحیمی ادامه داد: طی سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ دولت حتی یک ریال هم بابت حق بیمه این افراد واریز نکرد اما ناگهان در سال ۹۲ اعتباری به ما تزریق شد و ما توانستیم حق بیمه ۹۳ و ۹۴ را باز هم برای همان ۱۴۰ هزار نفر پرداخت کنیم که البته قبول دارم این اشتباه مجددا تکرار شد که با وجود آنکه صندوق بیمه روستاییان و عشایر تعهدی در قبال شهر نشینان نداشت اما مجددا حق بیمه شهری‌ها را نیز به آنها پرداخت کردیم؛ این در حالی بود که این صندوق از سال ۸۹ به تعهدات خود عمل نکرد و حتی به فوتی‌ها نیز با بهانه وقفه بیمه‌ای مستمری پرداخت نشد.

به گزارش پارسا، وی در ادامه با بیان آنکه بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از تعداد معرفی شده به ۳۰ صندوق تنها ۸۲ هزار نفر روستایی هستند و سایرین یا شهری بوده یا با بیمه تامین اجتماعی همپوشانی داشتند گفت: متاسفانه صندوق بیمه روستاییان و عشایر نه تنها تعهدات خود را عملی نکرد بلکه هم اصل پول و هم سود آن را از کمیته امداد می‌خواهد و در نتیجه بدهی و جریمه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ما لحاظ کرده است.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: کسری دخل و خرج خانواده‌ها چقپیرامون است؟ » اصفهان امروز

مدیرکل اداره بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد تصریح کرد: در حال اماده سازمان برنامه و بودجه نامه و اسناد کمیته امداد را تایید کرده و باید بر اساس لیست کمیته امداد خدمات بیمه‌ای به افراد پرداخت و مستمری‌ها نیز پرداخت می‌شده است اما این صندوق از قانون تمکین نکرده و به این ترتیب با آنکه کمیته امداد بر اساس بودجه‌ای که طی سال ۹۴ و ۹۵ از دولت دریافت کرده تمام حق بیمه‌ها را تسویه کرده و حتی دو سالی که وقفه بیمه‌ای داشته‌ایم را نیز پرداخت کرده‌ایم، باز هم این صندوق مدعی دریافت ۳۰۰ میلیارد تومان پول از این نهاد حمایتی است.

رحیمی تاکید کرد: در حال اماده بدهی کمیته امداد به صندوق بیمه روستاییان و عشایر به علت مابه التفاوت حساب‌هاست لذا به این ترتیب ما هیچ دیرکرد میلیاردی نداریم که به آنها پرداخت کنیم. این در حالیست که آنها مدعی می‌شوند که ما باید حق بیمه ۱۴۰ هزار نفر را به آنها پرداخت کنیم. در حالیکه آنها از سال ۸۶ تا ۹۵ حتی حق بیمه فوتی‌ها را هم حساب نمی‌کنند و پول آنها را هم می‌خواهند از ما بگیرند.

وی در ادامه با بیان آنکه اگر آنها اساسنامه خود را تعویض دهند و شهری‌ها را هم تحت پوشش بگیرند ما این پول را می‌دهیم، گفت: صندوق بیمه روستاییان و عشایر در زمان مقرر به افراد شهری مستمری نمی‌دهد زیرا معتقد است ارائه این خدمت به این گروه در اساسنامه آنها قید نشده است. با این حال چطور می‌خواهد حق بیمه آنها را از ما بگیرد؟.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: انتشار چهارمین شماره از فصلنامه «پارسه پاسارگاد» > پارسا

مدیرکل اداره بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد در ادامه با بیان آنکه در این سال‌ها بیش از ۱۵ نامه به دفتر ریاست جمهوری، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ایم، گفت: اخیرا نامه‌ای نیز به حجت الله انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور ارسال کردیم تا ایشان این مسئله را به طور جدی پیگیری کنند.

رحیمی همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۸۹ نیز مسئله یارانه و بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار از سوی دولت مطرح شد و به این ترتیب بسیاری از جامعه هدف کمیته امداد به سمت این بیمه رفتند و همپوشانی در این زمینه به وجود آمد به طوریکه بیش از ۳۰ هزار نفر از افراد معرفی شده به صندوق بیمه روستاییان و عشایر با تامین اجتماعی همپوشانی دارند.

وی در ادامه با بیان آنکه طی این سال‌ها ۷ تا ۸ هزار نفر نیز فوت شده روستایی داشته‌ایم که باید به خانواده آنها نیز مستمری پرداخت شود گفت: در حال اماده طلبی که کمیته امداد از این صندوق دارد آن است که نه تنها پول ما را برگرداند بلکه برای ۳۰ هزار نفری که همزمان بیمه تامین اجتماعی هم بوده‌اند استعلامات لازم را انجام می‌داد و در این خصوص کوتاهی نمی‌کرد.

مدیرکل اداره بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد در پایان با بیان آنکه در حال طرح دعوای حقوقی این مسئله نیز هستیم گفت: از رئیس جمهور می‌خواهیم سریعا این مسئله را حل و فصل کنند زیرا همانطور که مقام معظم راندن تاکید کرده‌اند رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم باید باشد و رسیدگی به این مسئله نمونه عینی تاکید مقام معظم راندن در خصوص دولت دوازدهم است.

انتهای پیام