پارسا نیوز: خداوند براساس رفتارهای انسان عزت و ذلت می دهد

پارسا نیوز: خداوند براساس رفتارهای انسان عزت و ذلت می دهد

پارسا، حجت الاسلام علیرضاشاه فضل در تفسیر جزء ۳ و آیه ۲۶ سوره مبارکه بقره که خداوند می فرماید ‹‹قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ›› ، گفت: حداوند در این آیه مالکیت و فرمانروایی خودش را بر عالم هستی اینگونه بیان می کند که خداوند ملک ملک است.

 وی افزود: خداوند می فرماید ‹‹قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ›› خدامالک و صاحب فرمانروای جهان است، بنابراین ما یک مالک داریم که در مقابل او ملک است و چنانچه کسی ملکی داشته باشد به او مالک گفته می شود، اما یک مُلک داریم به معنای فرمانروایی است.

حجت الاسلام شاه فضل ادامه داد: خداوند می فرماید من صاحب مالک الملک هستم، نمی گوید من صاحب ملک هستم،  بلکه می گوید من صاحب مُلک هستم یعنی فرمانروایی‌ها ازمن است و در ادامه می فرماید ‹‹تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ›› خداوند فرمانروای یرا به هر کس بخواهد می دهد و فرمانروایی را از هرکس که بخواهد می گیرد.

وی افزود: در سوره مبارکه حمد خداوند می فرماید ‹‹مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ›› خداوند مالک و صاحب روز قیامت است، اما برخی دیگر خوانده اند ‹‹ملک الیوم الدین›› خدا فرمانروای روز قیامت است که هر دو صحیح است.

دبیر جامعه روحانیت کاشان، گفت: در ادامه آیه می فرماید ‹‹وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ›› خدایا تو هرکس را که بخواهی عزت می دهی و هرکس را که بخواهی ذلت می دهی و در ادامه نیز می فرماید ‹‹بِیَدِکَ الْخَیْرُ›› خیرها به دست تو است ‹‹إِنَّکَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ››  و تو بر هرکاری قادر هستید.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: کاهش۵۰ درصدی تصادفات فوتی درون شهری در لنجان

وی به چند نکته در رابطه با این آیه اشاره کرد و گفت: خداوند می فرماید من به هرکس بخواهم مُلک می دهم و از هر کس بخواهم می گیرم، اما این به معنی این نیست که اگر کسی فرمانروا شد خدا او را فرمانروا کرده است و یا اگر کسی از فروانروایی عزل شد خدا او را عزل کرده باشد.

حجت الاسلام شاه فضل ادامه داد: خداوند می فرماید من فرمانروایی را به هرکس بخواهم می دهم و کسی هم مانع من نیست و اگر بخواهم از کسی بگیریم، می گیرم آنجا نیز کسی مانع من نیست، اما اینگونه هم نیست اگر کسی به فرمانروایی رسید بگوید خدا ضروری به فرمانروایی برسم و یا اگر کسی از فرمانروایی عزل شد بگوید خدا ضروری او از فرمانروایی عزل شود.

دبیر جامعه روحانیت کاشان، یادآور شد: خیلی از افراد هستند که به فرمانروایی می رسند اما خدا دوست ندارد آنها به فرمانروایی برسند و می رسند و خدا نیز مانع نمی‌شود و خیلی از افراد خوب و صالح هم هستند که از فرمانروایی عزل می‌شوند در حالیکه خدا شرعا نمی خواهد این اتفاق رخ دهد،  اما می گوید من از این اتفاق جلوگیری نمی کنم تا مردم خودشان انتخاب کنند و یا خودش مقاومت و پیگیری کنند و قرار نیست حکم همه فرمانروایی ها را خدا بدهد.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: «سینما و ادبیات» با لوک بسون و کاساوتیس آمد -

حجت الاسلام شاه فضل ادامه داد: بحث اول این آیه این است که اگر خدا بخواهد کسی به مُلک برسد، هیچکس نمی تواند مانع شود و اگر خدا بخواهدا کسی را از فرمانروایی عزل کند، باز هم کسی نمی تواند مانع خدا شود.

وی با طرح این سؤال که ‌آیا از این آیه می توان استفاده کرد که هرکس به مُلک رسید اگر با قصد خدا هم  باشد برایش خوب است و یا اینکه اگر کسی از مُلکی عزل شد اگر با قصد خدا هم از این ملک عزل شد برایش بد است، گفت: خداوند این بحث را ندارد که اگر کسی را دوست داشته باشد او را فرمانروا کند و اگر کسی را دوست نداشته باشد او را عزل کند، بلکه کسانی بودند که خدا می ضروری آنها را ذلیل کند به آنها فرمانروایی داده است و کسانی هم بودند که خدا می ضروری به آنها عزت بدهد، فرمانروایی را از آنهاگرفته است.

به گفته وی، کسانی بودند که خدا می ضروری به آنها عزت بدهد به آنها فرمانروایی داده است و کسانی هم بودند که خدا می ضروری آنها را ذلیل کند،  فرمانروایی از آنها گرفته است که شاهد این ادعا در طول تاریخ زیاد هستند.

دبیر جامعه روحانیت کاشان، افزود: خداوند در این آیه می خواهد قدرت نمایی کند که اگر قصد کند به مُلک خواهند رسید و کسی نمی تواند مانع شود و اگر قصد کند کسی را از فرمانروایی عزل کند هیچ کسی نمی تواند مانع آن شود که دلیل آن نیز ‹‹وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ›› است که می خواهد بگوید وادی مُلک و عدم مُلک با وادی عزت و ذلت در ارتباط نیستند که بگوید الزما مُلک با عزت همراه است یا با ذلت همراه است ویا بر عکس آن است.

پیشنهاد ویژه :   تفریحی و گردشگری: جشنواره گل نرگس در کازرون آغاز شد > پارسا

حجت الاسلام شاه فضل همچنین با طرح این سؤال که آیا خدا انسانها را بی حساب کتاب عزیز و ذلیل می‌کند و یا خدا بی حساب و کتاب مُلک می دهد و مُلک می گیرد، گفت: اینگونه نیست، خداوند در آیات بسیاری به حکمت خودش اشاره کرده است ‹‹أَنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ››  باریدن حتی یک قطره باران  و با افتادن برگی از درخت از روی حساب و کتاب است.

وی ادامه داد: خداوند براساس حکمت و رحمتی که دارد، کارهایی را انجام می دهد که اگر همه دنیا بخواهند ممانعت کنند نمی توانند و اگر قرار باشد به کسی عزت بدهد، اگر همه دنیا هم  ممانعت کنند نمی توانند و چنانچه خدا بخواهد کسی را خوار ذلیل کند هیچ کسی نمی تواند مانع شود.

دبیر جامعه روحانیت کاشان، با اشاره به اینکه خداوند براساس رفتارهای انسان عزت و ذلت می دهد، افزود: عزت و ذلت یک نفر نمی تواند بی حساب و کتاب باشد چرا که همه چیز براساس حکمت خدا است.