پارسا نیوز: دستورالعمل صدور کارت حرفه­ ای روزنامه ­نگاری

پارسا نیوز: دستورالعمل صدور کارت حرفه­ ای روزنامه ­نگاری

مقدمه:

دستورالعمل صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری، راجع به تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۳ راجع به وبگاه معاونت امورمطبوعاتی و اطلاع رسانی منتشر شد و مبنای عمل قرار گرفت. راجع به طول مدت اجرا طی جلساتی با استادان روزنامه نگاری،اصحاب رسانه و صاحب نظران علوم ارتباطات، نظرات کارشناسی آنان اخذ و به شرح شالوده اصلاح و تکارزو شد و منبعد مبنای عمل خواهد بود.

ماده۱: روزنامه ­نگار، کسی است که شغل اصلی و مستمر او، فعالیت فکری و محتوایی راجع به زمینه تهیه، تنظیم و به منظور انتشار اخبار و وقایع جاری، تحلیل و تفسیر آن­ها راجع به رسانه ‍‌‌ها اعم از چاپی یا الکترونیک (وب، رادیو یا تلویزیون) است که راجع به این دستورالعمل به اختصار “رسانه” نامیده می شود.

ماده۲: همکاران مستقیم هیأت تحریریه رسانه شامل سردبیر، معاون سردبیر، دبیر تحریریه، دبیر گروه، معاون دبیر گروه، خبرنگار، گزارشگر، تنظیم کننده اخبار و مطالب، ویراستار، نویسنده، مترجم، کاریکاتوریست، عکاس خبری، فیلمبردار خبری و مشاغل مشابه راجع به دیگر رسانه­ها، روزنامه­نگار  شناخته می­شوند. تایید سایر مشاغل مشابه به عنوان روزنامه­نگار، به عهده کمیسیون موضوع ماده۴۴ این دستورالعمل خواهد بود.

تبصره ۱: صاحبان امتیاز رسانه، مدیران مسئول رسانه، کارگزاران تبلیغات بازرگانی، نویسندگان و کارکنان نشریات داخلی موسسات دستگاه اجرای و غیردستگاه اجرای، تولیدکنندگان آگهی­نامه­ها، متصدیان روابط عمومی، پاورقی نویسان و داستان­نویسان، طراحان جدول­های کلمات متقاطع و  سرگرمی، کارکنان دفتری فنی، امور اداری، دفاتر آگهی و مصحح ، روزنامه­نگار حرفه­ای محسوب نمی­شوند، مگر آن که راجع به کنار این مشاغل، فعالیت های مرتبط با مشاغل موضوع ماده ۲ را نیز داشته باشند و حسب تشخیص کمیسیون موضوع ماده۴۴ نصاب امتیازات را به دست آورند.

ماده ۳:  اشتغال به فعالیت روزنامه­نگاری الزاماً منوط به داشتن کارت روزنامه­نگاری موضوع این دستورالعمل نیست و کارت های مؤسسات مطبوعاتی و نشریات دارای اصالت بیشتری هستند، بویژه اگر متعلق به رسانه هایی باشند که راجع به طرح رتبه بندی ذیربط، جایگاه بالاتر و حرفه ای تری دارند.

ماده ۴:  به منظور ارزشیابی حرفه‌ای فعالیت روزنامه­نگاران، کمیسیونی ۷ نفره با ترکیب شالوده تشکیل می­شود:

 1. مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به عنوان رئیس کمیسیون
 2. دو نفر از استادان گروه های علوم ارتباطات یا روزنامه نگاری به انتخاب مجمع مدیران دانشکده ها و گروه های ارتباطات دانشگاه‌های تهران
 3. یک روزنامه‌نگار پیشکسوت به انتخاب مجموعه انجمن های روزنامه‌نگاران پیشکسوت (تا تشکیل چنین تشکل یا تشکل هایی، این فرد نزدیک معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی انتخاب می شود)
 4. دو روزنامه‌نگار به انتخاب شورای هماهنگی تشکل‌های روزنامه‌نگاری
 5. نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات

تبصره ۱: جلسات با حداقل ۵ عضو تشکیل می شود و مصوبات با حداقل ۴ رأی موافق قابل قبول است.

تبصره ۲: رئیس اداره خبرنگاران اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی دبیر کمیسیون است که امور اجرایی و پیگیری مصوبات جلسات را به عهده دارد.

تبصره ۳: تشکیل جلسات به تشخیص رئیس کمیسیون یا به تقاضای سه تن از اعضای کمیسیون و با دعوت رئیس کمیسیون انجام می‌گیرد.

ماده ۵: دوره نمایندگی اعضای کمیسیون، دو سال است و تمهمد انتخاب آن­ها برای دوره بعد بلامانع است. ضمناً مرجع معرفی آنان می‌تواند راجع به طول دوره، فرد دیگری را جایگزین کند.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: رتبه نخست اصفهان پیرامون تفکیک زباله از مبدأ

ماده ۶: روزنامه­نگارانی که امتیاز آنان نزدیک کمیسیون موضوع ماده ۴ ارزشیابی می شود می­توانند راجع به صورت داشتن سایر شرایط منراجع بهج راجع به این دستورالعمل، از دبیرخانه کمیسیون، کارت روزنامه‌نگاری راجع بهیافت کنند. ضمناً حسب امتیاز هر فرد، مزایایی از جمله موارد شالوده برای روزنامه نگاران منظور می‌شود:

 1. امکان عضویت راجع به صندوق حمایت از هنرمندان ، نویسندگان و روزنامه‌نگاران با تسهیلات ویژه
 2. تسهیلات فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر تسهیلات دستگاه اجرای
 3. صدور کارت خبرنگاری بین المللی برای مأموریت‌های خارجی (پس از استعلام از مراجع ذیصلاح)
 4. ارایه خدمات بیمه تکارزوی مطابق با بسته حمایتی سالانه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
 5. دوره های آموزشی رایگان راجع به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
 6. خدمات مشاوره حقوقی حرفه‌ای
 7. کمک هزینه آموزش زبان خارجی
 8. تسریع راجع به رسیدگی به تقاضای انتشار رسانه
 9. قرار لمس کردن راجع به فهرست خبرنگاران و روزنامه‌نگاران راجع به پاسخ به استعلامات دستگاه ها برای ارایه خدمات حرفه‌ای و تسهیلات
 10.  پرداخت بیمه حداکثر به مدت شش ماه برای روزنامه‌نگارانی که به طور ناضروری با رسانه خود قطع همکاری می کنند، مشروط به آنکه از تاریخ قطع همکاری به قبل، حداقل یک سال نزدیک رسانه محل اشتغال، بیمه شده باشند.

ماده ۷: روزنامه­نگاران ‍«موضوع ماده ۲ دستورالعمل» بر اساس جدول پیوست راجع به چهار رتبه خبرنگار، روزنامه­نگار،‌ روزنامه­نگار ارشد و روزنامه­نگار خبره،                    رتبه­بندی می­شوند.

تبصره۱: اعتبار کارت خبرنگار و روزنامه­نگار دو سال، روزنامه‌نگاران ارشد سه سال و خبره، چهار سال است.

تبصره۲: راجع بهج نام رسانه محل اشتغال روی کارت الزامی نیست و منوط به تأیید مدیر مسئول خواهد بود. (راجع به صورتی که نام فرد راجع به فهرست   بیمه ای آن رسانه نباشد راجع به نامه مدیرمسئول ضمن اشاره به اشتغال تمام وقت وی، شماره بیمه او نیز قید می شود)

ماده ۸: روزنامه­نگاران پیشکسوت، مفاخر، خادمان و استادان برجسته روزنامه نگاری و سایر افرادی که نقش مهم راجع به عرصه مطبوعات داشته اند، به تشخیص کارگروه می­توانند ‌کارت روزنامه نگاری افتخاری به صورت دائمی راجع بهیافت کنند.

ماده ۹:  شرایط عمومی متقاضیان کارت روزنامه­نگاری به شرح شالوده است:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. تدین به یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده راجع به قانون اساسی            
 3. نداشتن محکومیت کیفری موثر(محرومیت از حقوق اجتماعی)
 4. ارائه اسناد و مدارک کافی مبنی بر اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری
 5. داشتن سابقه بیمه حداقل یک ساله (منتهی به زمان راجع بهخواست) یا فعالیت پراکنده و بدون بیمه راجع به رسانه های مختلف، حداقل به مدت دو سال که منوط به ارائه آثار منتشره و تایید کمیسیون است.

تبصره ۲: صدور و تحویل کارت، منوط به امضای “میثاق نامه اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری” است.

ماده ۱۰: کمیسیون موضوع ماده(۴) می تواند راجع به موارد شالوده و پس از تشخیص، کارت روزنامه‌نگاری را ابطال یا تعلیق نماید:

۱- احراز عدم صحت هر یک از مدارک ارایه شده

۲-هر گونه سوءاستفاده از کارت روزنامه‌نگاری

۳-تخطی از میثاق نامه اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز : پارسا - چالش‌های‌ پیش‌روی شعار سال ۹۶

۴-خروج از فعالیت موثر روزنامه‌نگاری

تبصره: تعلیق یا ابطال کارت، منجر به سلب حقوق قانونی اشتغال روزنامه‌نگار و سلب اشتغال وی راجع به موسسه مربوط نمی شود.

ماده ۱۱: کمیسیون باید ظرف ۳ ماه پس از تکارزو مدارک متقاضیان، نسبت به موافقت یا برخلاف ارزوت با راجع بهخواست صدور کارت اظهار نظر کند.

ماده۱۲: نتیجه و چگونگی ارزشیابی متقاضیان کارت روزنامه نگاری، ابتدا برای خود آنان ارسال می شود تا راجع به صورت اعتراض، ظرف دو هفته و ارائه مستندات، مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. نظر کمیسیون پس از رسیدگی مجدد، قطعی است و اظهار می شود.

ماده ۱۳: فهرست دارندگان کارت روزنامه نگاری، همراه با رتبه، حوزه فعالیت و تاریخ اعتبار آن راجع به پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی منتشر می شود.

 

ماده ۱۴: امتیاز رتبه بندی روزنامه نگاران به شرح جدول شالوده محاسبه می شود.

ردیف

رتبه

امتیاز

۱

خبرنگار

۸۰-۴۰

۲

روزنامه ­نگار

۱۰۰-۸۱

۳

روزنامه ­نگار ارشد

۱۵۰-۱۰۱

۴

روزنامه ­نگار خبره

۱۵۰ به بالا

  

تبصره : متقاضیانی که امتیاز آنان بین ۳۰ تا ۴۰ باشد می توانند از خدمات بیمه آماتوری نزدیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره‌مند شوند.

ماده ۱۵: مدارک ارسالی متقاضیان که از طریق e-rasaneh.ir ارسال کرده اند بر اساس جدول شالوده ارزشیابی می‌شوند:

جدول ارزشیابی مشخصات حرفه ای روزنامه نگاران

ردیف

شاخص های ارزشیابی

حداکثر امتیاز

موضوع

امتیاز

۱

مراجع بهک تحصیلی

۲۱

دکترا

۱۴

کارشناسی ارشد

۱۲

کارشناسی

۱۰

کاردانی

۵

۲

 

 

 

سابقه کار

 

۹۰

نوع رسانه

هر سال سابقه بیمه‌ای رسانه ای

روزنامه یا خبرگزاری یا صدا و سیما

۳

هفته‌نامه‌ها، دوهفته نامه ها و پایگاه ‌های خبری دارای مجوز

۲

ماهنامه و دو ماهنامه

۱

۳

آثار

۳۶

حداکثر ۶ مورد و متعلق به ۳ ماه منتهی به طرح پرونده راجع به کمیسیون

۴

تسلط به زبان­های رایج بین­المللی

۲۰

هر زبان

منزدیک

پیشرفته

۵

۱۰

۵

اخذ جوایز از جشنواره­های معتبر مطبوعاتی و رسانه­ای

۱۸

امتیاز هر جایزه از حاصل ضرب رتبه فرد(حداکثر ۳ امتیاز) راجع به قالب روزنامه نگاری               (۱ یا ۲) به دست می‌آید.

۶

انتشار کتب معتبر و کاربردی راجع به حوزه روزنامه‌نگاری

۲۰

به ازای هر اثر ۵ امتیاز (به تشخیص کمیسیون)

۷

آموزش های تخصصی روزنامه نگاری راجع به مؤسسات مورد تأیید مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

۱۰

هر دوره بلند مدت (بالای ۱۲۰ ساعت) ۵ امتیاز و هر دوره کوتاه مدت ۲ امتیاز

۸

عضویت راجع به تشکل‌های عضو شورای هماهنگی تشکل های روزنامه نگاری

۱۰

(هر تشکل ۵ امتیاز) نام فرد و سابقه عضویت بیش از یکسال او باید راجع به فهرست اعضا راجع به سایت آن تشکل قابل مشاهده باشد.

 

۲۲۵

 

 

تبصره : امتیاز آثار و سابقه کار برای ساکنان استانهای کم برخوردار و شهرهای غیر مرکز استان با ضریب ۱٫۵ و برای سایر مناطق (بجز شهر تهران) با ضریب ۱٫۲ محاسبه می شود.

توضیحات:

۱- مراجع بهک تحصیلی: برای کسانی که دارای مراجع بهک روزنامه نگاری یا علوم ارتباطات هستند، امتیاز مورد نظر  با ضریب ۱٫۵ محاسبه می شود. (فقط راجع به یک مقطع) و چنانچه مراجع بهک بعدی آنان راجع به رشته غیرمرتبط باشد، ما به التفاوت امتیاز مقطع نیز اضافه می شود.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: دلایل کاهش صادرات فرش دستباف در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت

۲- سابقه کار:

۱٫ امتیاز این بخش به شرطی محاسبه می شود که روزنامه نگار بودن فرد با شواهدی (از جمله: عنوان روزنامه نگاری راجع به بیمه، آثار و یا شناخت اعضاء) مسجل شده باشد.

۲٫ برای سابقه، گواهی اشتغال به کار ضرورت ندارد و صرفاً راستی آزمایی از طریق فهرست بیمه، کفایت می کند.

۳٫ سابقه باید منتهی به راجع بهخواست باشد و حداکثر ۱۰سال پذیرفته می شود. چنانچه سابقه کار، منتهی به راجع بهخواست نباشد کارت روزنامه نگاری رایج تعلق نمی گیرد و حسب امتیاز کسب شده، عبارت پیشکسوت یا سایر عبارت های مشابه به تشخیص کمیسیون، روی کارت راجع بهج می شود.

۴٫ برای متقاضیانی که سابقه کار بیمه رسانه ای، کمتر از ۲ سال دارند کارت حرفه ای صاراجع به نمی شود، مگر آن که امتیاز آثار آنها حداقل ۲۵ باشد. همچنین برای روزنامه‌نگاران شاخص به تشخیص کمیسیون، سابقه کار غیر بیمه‌ای آنان نیز منظور می‌شود.

۵٫ برای کسانی که بیمه آنان نزدیک صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی یا خدمات کارکنان دستگاه اجرا یا موارد مشابه پرداخت می شود گواهی مدیرمسئول یا صاحب امتیاز مبنی بر حضور راجع به یک شیفت کاری، کفایت می کند،مشروط به آن که به امضای مدیران مسئول ۱۵ روزنامه و ۵ خبرگزاری اول کشور باشد.

۶ .رتبه یا امتیاز کیفی رسانه محل خدمت راجع به امتیاز متقاضی لحاظ می شود. (بر اساس طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها، خبرگزاری ها و سایت‌های ‌خبری یا ضریب کیفی موضوع بند ۱۹ دستورالعمل نحوه محاسبه یارانه مطبوعات)

۷٫ رده های دبیر، سردبیر و مشاغل هم تراز آنها ( به تشخیص کمیسیون ) به ترتیب ضرایب ۲ و ۳ می گیرند. امتیاز سردبیران ماهنامه ها نیز معادل هفته نامه ها به شمار می آید.

۳- آثار:

۱٫ هر اثر با توجه به قالب روزنامه نگاری (ضریب ۱ یا ۲) و کیفیت اثر (ضریب ۱ تا ۳) ضربراجع به امتیاز کیفی همان رسانه می شود. تعیین ضرایب قالب و کیفیت به عهده کمیسیون است.

۲٫ پذیرش راجع بهخواست کسانی که راجع به فهرست بیمه ای رسانه، دارای عناوین تحریریه هستند (خبرنگار، روزنامه نگار،‌ عکاس و …) منوط به ارائه آثار نیست.

۳٫ آثار بدون امضاء صرفاً راجع به صورت تأیید اعضای کمیسیون و با توجه به سایر قرائن یا شناخت آنان از متقاضی پذیرفته می شود. (یا با تأیید مدیران مسئول رسانه های با امتیاز کیفی بالاتر از منزدیک، ۱۵ روزنامه اول و ۵ خبرگزاری اول مطابق طرح های رتبه بندی ذیربط)

۴- زبان خارجی: مدارک لازم، بارگذاری می شود یا راجع به صورت تشخیص کمیسیون، مصاحبه می شود. زبان هایی با شمول کمتر از یکصد ارزویون نفر پذیرفته‌ نمی‌شود.

 

۵-جوایز: راجع به حال موجود، صرفاً جشنواره سراسری مطبوعات مورد قبول است. فهرست سایر جوایز معتبر، حسب موارد راجع بهخواستی،‌ راجع به کمیسیون بررسی و راجع به صورت تأیید، رسماً راجع به وبگاه معاونت مطبوعاتی به روز رسانی و به فهرست جشنواره های معتبر افزوده می شود.