پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟

فرارو- تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی پیرامون روز سه شنبه و حضور پر شکوه مردم پیرامون این مراسم تیتر اول روزنامه های امروز کشور بود.

اصولگرا و اصلاح طلب با پوششی بی سابقه، تصاویر و اخبار مربوط به تشییع پیگر رییس فقید مجمع تشخیص مارامشت نظام را منتشر کردند.

واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295204_288 295204 288

روزنامه کیهان با تیتر “مردم ولایتمدار برای رفیق رهبر سنگ تمام گذاشتند” این اتفاق را پوشش داد. این روزنامه پیرامون سرمقاله خود هم به تجلیل از آیت الله هاشمی پرداخت اما پیرامون بخشی از آن از خط مشی های اقتصادی دستگاه اجرا سازندگی انتقاد کرد.

واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295209_692 295209 692

روزنامه ایران تیتر و عکس صفحه اول خود را به این مراسم اختصاص داد و آن را “بپیرامونقه تاریخ ساز” خواند. احمد مسجد جامعی هم پیرامون سرمقاله این روزنامه “دختر گل‌فروش به چه کسی اعتماد کرد؟” از تیتر یکی از نشریات پیرامونباره هاشمی چند روز قبل از پیرامونگذشتش انتقاد کرد.

واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295211_199 295211 199

روزنامه رسالت با عکسی از نماز رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی و تیتر “وداع ملت با یار دیرین امام و رهبری” این ماجرا را پوشش داد. محمد کاظم انبار لویی نیز پیرامون یادداشتی با عنوان “پیرامون تکریم مرد روزهای سخت انقلاب” از هاشمی رفسنجانی تجلیل کرد.

واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295206_540 295206 540

روزنامه اعتماد کل صفحه اول را سیاه پوش کرده و تیتر “ملت قیامت کرد” را برای صفحه اول انتخاب کرد. اعتماد یادداشتی از غلامحسین کرباسچی پیرامونباره هاشمی منتشر کرده است.

واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295210_737 295210 737

روزنامه شرق دیگر روزنامه اصلاح طلبی است که صفحه اول خود را تنها با یک عکس و تیتر مربوط به مراسم تشییع آیت اله اختصاص داده است. شرق تیتر زده “تلاقی سیاسی” و به حضور همه گروه ها و جناح های سیاسی پیرامون تشییع آیت الله اشاره کرده است.

واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295205_787 295205 787

روزنامه اصولگرای وطن امروز که او را به عنوان روزنامه ای تنپیرامونو می شناسند، هم کل صفحه اول را به تشییع پیکر آیت الله هاشمی اختصاص داده و تیتر زده است “بپیرامونقه بزرگوارانه”. این روزنامه نوشته است “امت حزب‌الله با وجود گلایه‌ از مواضع سال‌های اخیر پیرامون مراسم تشییع مرحوم هاشمی رفسنجانی سنگ تمام گذاشت.”

واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295208_823 295208 823

روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران صفحه اول را با چند عکس از نماز رهبر انقلاب، تشییع و خاکسپاری پیرامون حرم بسته است. این روزنامه تیتر زده “آرام پیرامون جوار امام” و به گزارشی از رویترز اشاره کرده که مراسم دیروز را “نمایش وحدت ایرانیان” خوانده است.

واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295207_351 295207 351

روزنامه شهروند با “تیتر وداع تاریخ ساز” و مشکی کردن کل صفحه مراسم روز سه شنبه را پوشش داده است. روزنامه شهروند امروز صفحه طنز خود را حذف کرده کاری که پیرامون دیگر روزنامه ها نیز اتفاق افتاده و ستون طنز دیده نمی شود.

واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295212_377 295212 377
واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295213_157 295213 157
واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295214_593 295214 593
واکنش روزنامه ها به پیرامون گذشت آیت الله پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295216_284 295216 284
روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295223_668 295223 668
روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295224_873 295224 873
روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295225_877 295225 877
روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295226_736 295226 736
روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ پارسا نیوز: روزنامه برای وداع با هاشمی چه تیترهایی زدند؟ 295268_414 295268 414