پارسا نیوز: صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت کار منتقل می‌شود » اصفهان امروز

پارسا نیوز: صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت کار منتقل می‌شود » اصفهان امروز

صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت کار منتقل می‌شود

با تصویب مجلس،

نمایندگان مجلس مصوب کرد که صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با حفظ موقعیت مستقل خود به وزارت کار انتقال یابد.

به گزارش ایسنا نمایندگان راجع به جلسه علنی نوبت امروز (چهارشنبه) و راجع به ادامه بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق برنامه ششم ماده ۱۳ با ۱۶۱ رای موافق ، ۴۲ رای برخلاف مرام و ۶ ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده اکنون راجع به مجلس به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه بند ب ماده ۱۳ طبق نظر کمیسیون تلفیق و نمایندگان راجع به صحن علنی حذف شد.
طبق بند ج این ماده سازمان تأمین اجتماعی موظف است  مطابق قوانین مربوطه راجع به طول برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به ترتیب شالوده انجام دهد:
۱- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری راجع بهیافتی با سقف پرداختی راجع به زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نسبت فوق‌الذکر نباشد.
۲-  ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم اجرای برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری
تبصره- مستمری بازنشستگان کمتر از سی روز به تناسب ترمیم خواهد شد.
همچنین بر اساس بند د وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاه اجرا مطابق بودجه سنواتی مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل راجع به پست‌های فشار قوی با اولویت کارورهای (اپراتورهای) پست‌های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی یکسان نماید.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس راجع به بخش ه ماده ۱۳ ه- مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، ‌تعهدات و دارایی‌ها- از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ موقعیت مستقل- به وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد.
حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق- به میزانی که براساس مطالعات (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد- با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دستگاه اجرا و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری‌ها هر ساله راجع به بودجه‌های سالانه پادار خواهد گردید.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز : اجرای سند ۲۰۳۰ در قالب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

B

C

D

‘);
$(‘.demo2’).TrackpadScrollEmulator(‘recalculate’);
});
$(‘.toggle-width’).on(‘click’, function(e){
e.preventDefault();
if ($(‘.demo2’).width() === 600) {
$(‘.demo2’).width(500);
} else {
$(‘.demo2’).width(600);
}
$(‘.demo2’).TrackpadScrollEmulator(‘recalculate’);
});
});