پارسا نیوز : پارسا – «کار‌گروه وقف» در ستاد ملی بازآفرینی شهری تشکیل شد

پارسا نیوز : پارسا – «کار‌گروه وقف» در ستاد ملی بازآفرینی شهری تشکیل شد

به گزارش گروه اجتماعی پارسا پویا؛ امروز سه سند همکاری مشترک در وزارت راه و شهرسازی به امضای حجت‌الاسلام محمدی (رئیس سازمان اوقاف) و عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) و همچنین قائم مقام سازمان اوقاف و معاون وزارت راه و شهر سازی رسید که یکی از این اسناد مهم دستور‌العمل نحوه تشکیل و فعالیت «کارگروه وقف» در ستاد ملی باز آفرینی شهری کشور بود.

ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور در راستای اجرای مفاد سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب ۱۶ شهریور ۹۳ هیأت وزیران) و به منظور فراهم کردن زمینه همکاری وهماهنگی بین‌بخشی با دستگاه‌های ذیربط برای انجام اقدامات مشترک، در جلسه ۲۶ اردیبهشت ۹۶ بنا به پیشنهاد مشترک دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری و معاونت حقوقی و املاک و دبیرخانه کمیسیون عالی احیاء، عمران و آبادانی موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت «کارگروه وقف» در محدوده‌های ناکارآمد شهری (سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بافتهای فرسوده و …) را تصویب کرد.

در متن این سند اهداف این کار گروه به این شکل تعریف شده است:

۱ – تسریع در دستیابی به اهداف، راهبردها، سیاستها و بازآفرینی شهری در بافتهای ناکارآمد (سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بافتهای فرسوده.)

۲ – الگو سازی، هماهنگی و جلب همکاری دستگاه‌های ذیربط برای مشارکت حداکثری در تحقق اهداف ستاد ملی بازآفرینی شهری.

۳ – بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات جاری و پیشنهاد اصلاح و کمک اجرای آن.

۴ – بررسی، ارزیابی وپیش بینی ساز و کارهای لازم قانونی و حقوقی به منظور تعیین تکلیف نهایی اراضی وقفی تحت تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت، نگهداری، حفاظت و جلوگیری از تصرف اراضی وقفی.

اعضای «کارگروه وقف»

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه (رئیس کارگروه)

کمیسیون عالی احیاء، عمران و آبادانی موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه (دبیرکارگروه) 

وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت مسکن و ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری، معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و نمایندگان برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی کشور.

وظایف «کارگروه وقف» 

۱ – تهیه و تدوین سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ملی، منطقه‌ای و محلی در حوزه وقف در محلات (سکونت‌گاه‌های غیررسمی،بافتهای فرسوده.)

۲ – استخراج و احصاء دقیق وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های مرتبط با وقف.

۳ – آسیب‌شناسی ساختار، امکانات، قوانین و رویه‌های حاکم بر تعیین تکلیف املاک وقفی (سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بافتهای فرسوده و …) و ارائه پیشنهادات اصلاحی و جدید.

۴ – تعیین و تأیید موضوعات مطالعاتی و پژوهشهای کاربردی وتخصصی مربوط به وظایف کارگروه و واگذاری این موضوعات به بخش پژوهش ستاد و یا دستگاه‌های عضو.

۵ – تجزیه و تحلیل مستمر اطلاعات مربوط به وقف دربافتهای ناکارآمد (سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بافتهای فرسوده و …)بمنظور شناسایی وضعیت مناطق وقف و تعیین تکلیف ورصد و پایش آنها.

۶ – تحلیل علل و زمینه‌های شکل‌گیری مسائل پیش روی وقف در بافتهای ناکارآمد (سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بافتهای فرسوده و…) و تجزیه و تحلیل کارشناسی میزان اثربخشی اقدامات انجام شده و بررسی نقاط قوت و ضعف عمکرد دستگاه‌ها.

۷ – بررسی پیشنهادات دستگاه‌های عضو در اجرای برنامه‌های توسعه وقف جهت ارائه به ستاد.

۸ – تدوین شاخصهای عملکردی دستگاه‌های مرتبط و تعیین ساز و کار لازم در حوزه‌های مرتبط با وقف در بافتهای ناکارآمد (سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بافتهای فرسوده.)

۹ – پیگیری اجرای برنامه‌های مصوب کارگروه بوسیله دستگاه‌های مسئول و ارزیابی نتایج فعالیتها.

۱۰ – پیگیری جهت اجرای طرح کاداستر شهری و روستایی به ویژه در مناطق در معرض تخریب و تصرف و گسترش مناطق جدید حاشیه‌نشین در املاک موقوفات.

۱۱ – بررسی چگونگی تعیین تکلیف وضعیت موقوفات در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم شهر با هدف جلوگیری از رشد و گسترش بافتهای ناکارآمد به همراه ارائه برنامه‌های اجرایی.

۱۲ – بررسی نحوه ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات و همچنین نظارت، نگهداری و حفاظت از اراضی و املاک وقفی بر اساس چارچوبهای قانونی و نتایج اجرای طرح جامع کاداستر شهری و روستایی و سایر طرحهای مورد عمل.

۱۳ – تهیه و ارائه دستورالعمل نحوه استفاده از ظرفیت موقوفات در بازآفرینی محدوده‌ها و محلات ناکارآمد شهری.

۱۴ – ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در فعالیت کارگروه‌های استانی و نظارت بر عملکرد آن ها(راندن، نظارت و راهبری استان ها.)

۱۵ – پیگیری سایر امور محوله از سوی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار.

نحوه فعالیت «کارگروه وقف»

۱ – رئیس کارگروه می‌تواند از سایر دستگاه‌ها و اشخاص به‌صورت مدعو در جلسات مرتبط به شکل موردی دعوت به عمل آورد.

۲ – کارگروه بخشی از ساختار ستاد ملی است و اعضای آن با حکم رئیس ستاد مشغول به کار خواهند شد.

۳ – جلسات کارگروه به صورت ماهانه و با دعوت رسمی رئیس کارگروه تشکیل خواهد شد و افزایش تعداد جلسات با نظر رئیس و یا دبیرکارگروه بلامانع است.

۴ – نحوه و چگونگی برگزاری جلسات (ساعت، روز و …)بوسیله کارگروه تعیین می‌شود.

۵ – نمایندگان دستگاه‌ها در سطح مدیران کل تعیین و به صورت ثابت و با اختیارات کامل در جلسات کارگروه شرکت می‌کنند.

۶ – تهیه و تدوین پیش‌نویس طرحها بوسیله کارگروه مطابق با اسناد بالادستی و سایر قوانین و مقررات موضوعه کشور صورت می‌گیرد.

۷ – کارگروه برای نیل به اهداف تعیین شده می‌تواند کمیته‌های کارشناسی تخصصی به تشخیص اعضاء تشکیل دهد؛ ریاست هر یک از این کمیته‌های کارشناسی بوسیله رئیس کارگروه تعیین می شود.

۸ – یک نسخه از صورت‌جلسات و مصوبات کارگروه جهت بهره‌برداری به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارسال می‌شود.

۹ – پیش‌نویس طرحها و برنامه‌های عمده و اساسی پس از تصویب در ستاد با امضای رئیس ستاد ملی جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.

تبصره: اعضای کارگروه و سایر دستگاه‌ها و نهادها موظفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز کارگروه را برای بررسی و تحلیل در چارچوب وظایف مربوطه در موعد مقرر در اختیار کارگروه قرار دهند و مسئولیت صحت و دقت اطلاعات را بر عهده بگیرند.

نحوه فعالیت «کارگروه وقف» ستاد استانی بازآفرینی شهری

۱ – کارگروه وقف ستاد استانی در تعامل با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و دبیرخانه کارگروه با ساختار سازمانی معین در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تشکیل می‌شود.

۲ – کارگروه استانی در چارچوب سیاستها و برنامه‌های مصوب ستاد ملی و کارگروه ملی اقدامات لازم را انجام خواهد داد و گزارش عملکرد ماهانه و سالانه را به دبیرخانه کارگروه ملی و ستاد استانی (اداره کل راه و شهرسازی استان) ارسال خواهد کرد.

انتهای پیام/

پیشنهاد ویژه :   سیاست خارجی: جزئیات مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان غیر مقیم در ترکیه‌، امارات و انگلیس