پارسا نیوز : پاسخ فدر بارهاسیون سه گانه به اظهارت دبیر سابق

پارسا نیوز : پاسخ فدر بارهاسیون سه گانه به اظهارت دبیر سابق

فدر بارهاسیون سه گانه در باره واکنش به صحبت های عزیز شلال نژاد که اعلام کرد از سمت دبیری فدر بارهاسیون استعفا نداده است ، گفت: او از ابتدای سال جاری پس از استفاده از ۵ روز مرخصی دیگر به فدر بارهاسیون مراجعت نکرده است .

به گزارش ایسنا، پس از اینکه رییس فدر بارهاسیون سه گانه در باره مجمع عمومی سالیانه این فدر بارهاسیون خواستار عزل دبیر فدر بارهاسیون  و انتخاب یک دبیر دیگر شد و بعد از آن نیز عنوان شد که او از سمت خود استعفا داده است‌، عزیز شلال نژاد اعلام کرد که از سمت خود استعفا نداده و نخواهد داد. اکنون فدر بارهاسیون سه گانه نسبت به صحبت های شلال نژاد واکنش نشان داده است  و اعلام کرد:

۱-آقای عزیز شلال نژاد از ابتدای سال جاری پس از استفاده از ۵ روز مرخصی ( بدون طی مراحل اداری) دیگر به فدر بارهاسیون مراجعت ننموده  و هر گونه ارتباط خویش را نیز قطع نمودند.

۲-با توجه به در باره اختیار داشتن اقلام اداری و مالی و بلاتکلیفی امور جاری، مراتب به مبادی مربوطه  در باره وزارت محترم ورزش و جوانان منعکس شد.

۳-برابر قانون مجامع عمومی فدر بارهاسیون ها در باره صورت تصویب، اختیار عزل و نصب افراد را به شخص ریاست فدر بارهاسیون تفویض می نمایند، همانگونه که در باره مجمع مورخه ۱۲/۱۰/۹۵ اختیار جایگزینی سمت های نایب رییسی و دبیری فدر بارهاسیون به ایشان داده شده است .

۴-آقای شلال نژاد به دلیل ترک غیر قانونی محل خدمت و خلل در باره روند جاری فدر بارهاسیون با میل  و خواست خویش قطع همکاری داشته اند.

۵-ایشان در باره جلسه مجمع عمومی فدر بارهاسیون (مورخه ۱۲/۱۰/۹۵)حضور نداشته و به دلیل فاقد سمت بودن هیچ گونه دعوتنامه ای برای وی ارسال نگردیده است.

۶-ادعای اینکه ریاست فدر بارهاسیون در باره مجمع عمومی نتوانیت موافقت اعضا را برای عزل و جایگزینی نایب رییس و همچننی دبیر مستعفی اخذ نماید نیز با توجه به فیلم و گزار شمجمع و خصوصا در بارهج این موافقت در باره سایت رسمی وزارت محترم ورزش و جوانان نیز کذب محض می باشد.

۷-آقای شلال نژاد علیرغم نداشتن هیچگونه تخصص و سابقه مدیریتی ورزشی و صرفا به دلیل قدمت آشنایی و دوستی با ریاست فدر بارهاسیون  و جلوگیری  از افسردگی و بیکری دوران پس از بازنشستگی و به امید افزایش توانمدی  و تجربه به فدر بارهاسیون دعوت به همکاری گریدند که متاسفانه در باره مدت حضورشان نتوانستند به ظرفیت های لازم مدیریتی رسیده و خود ترجیح دادند ای رابطه را قطع نمیاند و این تک مشاحبه ها نیز جهت بزرگنمایی غیرتصویری وی می باشد.

 انتهای پیام

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: واشنگتن از طرح ایجاد منطقه امن در سوریه به دنبال چیست؟