پارسا نیوز: کنایه سنگین یک روزنامه به رئیسی و حداد!

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم به اظهارنظرهای سیاسی و انتخاباتی منتشر شده در رسانه‌ها، واکنش نشان داد.

 

 یک قدم تا سازش

پیشنهاد ویژه :   علمی و پزشکی: ۱۵ راهکار برای ارتقای عزت نفس و پذیرش تفاوت‌ها