پارسا نیوز: ۱۰ماه تأخیر راجع به پرداخت معوقات پرستاران مینابی – پرستار – جامعه پزشکی

پارسا نیوز: ۱۰ماه تأخیر راجع به پرداخت معوقات پرستاران مینابی – پرستار – جامعه پزشکی

سلامت نیوز: رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری میناب با اشاره به این‌که معوقات پرستاران مینابی از فروردین ۹۵(به‌مدت ۱۰ ماه) پرداخت نشده است، گفت: این معوقات شامل کارانه و اضلفه کار پرستاران می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز، مرتضی حکمتی راجع به گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری علت این تأمتحیرا را ناشی از افزایش تعرفه‌های پزشکان راجع به پی اجرای طرح تحول سلامت برشمرد و افزود: با اجرای طرح تحول سلامت اگرچه میزان پرداختی از جیب مردم راجع به بخش بستری و نه پاراکلینیک به ۶ راجع بهصد راجع به مناطق شهری و ۳ راجع بهصد راجع به مناطق روستایی کاهش یافته اما عملاً سازمان‌های بیمه‌گر را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌های پزشکی راجع به بخش سرپایی و پاراکلینیک سبب گلایه‌مندی مراجعه‌کنندگان شده است، افزود: این راجع به حالی است که با افزایش میزان مراجعات مردم به مراکز راجع بهمان بستری هم بار کار پرسنل راجع بهمانی از جمله پرستاران افزایش یافته است.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: آشنایی با پدر علم ژنتیک (گریگور مندل)

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری میناب با بیان این‌که حقوق پرسنل از بودجه جاری و کارانه و اضافه کار پرسنل از راجع بهآمد اختصاصی بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود، ادامه داد: اما هم‌اکنون میزان راجع بهآمد اختصاصی بیمارستان‌ها با کاهش فرانشیز سهم مردم بسیار ناچیز است که بر این اساس نمی‌توانند معوقات پرستاران را پرداخت کنند.