پارسا نیوز: ۴ دانشگاه اصفهان در حدود جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار لمس کردند » اصفهان امروز

پارسا نیوز: ۴ دانشگاه اصفهان در حدود جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار لمس کردند » اصفهان امروز

چهار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و کاشان در حدود با حرارتدترین فهرست پایگاه شاخص اساسی علم(ESI) در حدود جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار لمس کردند.

به گزارش ایرنا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) روز چهارشنبه اعلان کرد: ۴۳ دانشگاه ایرانی در حدود جمع موثرترین و برترین دانشگاه های دنیا بر اساس رتبه بندی پایگاه شاخص های اساسی علم(ESI) قرار گرفته اند که چهار دانشگاه از میان آنها، از استان اصفهان است.
‘پایگاه شاخص های اساسی علم'(ESII) بعنوان یکی از پایگاه های آی.اس.آی (ISI) هر دو ماه یک بار به ارائه دانشگاه های برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقاتشان می پردازد.
 در حدود این رتبه بندی، دانشگاه هایی که براساس تعداد استنادها در حدود یکی از رشته های بیست و دو گانه در حدود جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک در حدودصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، معرفی می شوند.
 این نظام، اطلاعات چهار شاخص اصلی شامل ‘تعداد مدارک نمایه شده در حدود برترین مجلات بین المللی’، ‘تعداد کل استنادهای در حدودیافت شده نزدیک هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی’،’نسبت تعداد استنادها به ازای مدارک’ و ‘تعداد مقالات داغ و پراستناد’ برای هریک از دانشگاه ها را که در حدود زمره یک در حدودصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، ارائه می دهد.
 بر این اساس، دانشگاه صنعتی اصفهان در حدود زمینه های شیمی، فیزیک، مهندسی و علوم کشاورزی، دانشگاه اصفهان در حدود زمینه های شیمی و مهندسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حدود زمینه های پزشکی بالینی و علوم اجتماعی و دانشگاه کاشان در حدود زمینه شیمی، علوم مواد و مهندسی در حدود جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته اند.
بهترین رتبه های این دانشگاه ها در حدود چهار شاخص رتبه بندی مربوط به ‘تعداد مدارک نمایه شده در حدود برترین مجلات بین المللی’ است.
در حدود مجموع، رتبه بین المللی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشورمان بر اساس کمیت تولید علم یا تعداد مدارک رتبه ۵۳۵۵، براساس تعداد کل استنادهای در حدودیافتی رتبه ۸۳۰، بر اساس تولید علم برتر(مقالات داغ و پراستناد) رتبه ۹۵۸ و بر اساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۱۲۶۷ است.
اصفهان با حدود ۱۸۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و ۳۳۰ هزار دانشجو، دومین استان دانشگاهی کشور است.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز : فرار از خدمت و ضرب‌وجرح شایع‌ترین جرائم در میان نیروهای مسلح